Main Menu
User Menu
Reklama

Letecký pluk 5, velitelství [1931-1938]

Headquarters of the 5th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 5
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1931
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 605
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1931-01.01.1934 III. odbor /letecký/ ministerstva národní obrany
01.10.1931-01.01.1934 Zemské vojenské velitelství v Praze
01.01.1934-24.09.1938 Letecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1931-16.09.1937 Kbely, Letecké kasárny /
16.09.1937-25.09.1938 Brno, letiště /
Velitel:
Commander:
01.10.1931-00.07.1933 Procházka, Karel (podplukovník letectva)
00.07.1933-31.12.1933 Procházka, Karel (plukovník letectva)
31.12.1933-01.02.1934 Maršálek, Jindřich (podplukovník letectva)
01.02.1934-00.10.1934 Charousek, Vladimír (podplukovník letectva)
00.10.1934-26.12.1936 Maršálek, Jindřich (podplukovník letectva)
26.12.1936-24.01.1938 Maršálek, Jindřich (plukovník letectva)
24.01.1938-00.02.1938 Charousek, Vladimír (podplukovník letectva)
00.02.1938-00.04.1938 Hanuš, Josef (podplukovník generálního štábu)
00.04.1938-15.09.1938 Charousek, Vladimír (podplukovník letectva)
15.09.1938-24.09.1938 Borecký, Jaroslav (plukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1031-24.09.1938 Technická letka leteckého pluku 5
01.10.1931-24.09.1938 I. peruť leteckého pluku 5
01.10.1931-24.09.1938 Náhradní peruť leteckého pluku 5
01.06.1936-01.11.1937 Letecká povětrnostní stanice 13
01.10.1937-24.09.1938 II. peruť leteckého pluku 5
01.10.1937-24.09.1938 III. peruť leteckého pluku 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 5
Fidler, Jiří - Slika, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-5-velitelstvi-1931-1938-t69804#379807Verze : 0
MOD
Reklama