Main Menu
User Menu
W78
Mk-12ATakticko-Technická Data


Rozměry
- délka návratového modulu Mk-12A : 1.811 mm
- délka bojové hlavice W78 : 1.750 mm
- průměr (W78 / Mk-12A) : 541 mm


Hmotnost
- návratového modulu Mk-12A : 317,5-362,8 kg


Mohutnost
- 335-350 kt


Počet hlavic
- vyrobených : 1.083 ks
- ve službě : 920 ks


Nosič
- mezikontinentální balistické řízené střely : LGM-30G Minuteman IIIHistorie
Bojová jaderná hlavice W78 byla navržena a vyvíjena v laboratořích LANL v Los Alamos (Los Alamos National Laboratory), později přejmenovaných na LASL (Los Alamos Scientific Laboratory). Výzkum začal v červenci 1974 (pod hlavičkou LANL) a pokračoval do listopadu 1975, kdy začala technologická produkce. Avšak už v únoru 1976 byla technologická produkce pozastavena. V březnu 1977 byla tech. produkce obnovena a v srpnu 1979 byly zkompletovány první jednotky. Sériová výroba hlavice W78 začala od září 1979 a pokračovala do října 1982, kdy skončila.
Bojová hlavice W78 byla zkušebně odpálena, avšak ne v plné síle. Prototyp W78 byl poprvé odpálen krátce před tím, než vstoupila v platnost Smlouva o zákazu zkoušek jaderných zbraní (podepsána v červenci 1974, týkala se zkoušek v podzemí; už v roce 1963 byla podepsána a vstoupila v platnost smlouva týkající se zákazů testů jaderných zbraní, avšak pouze ve vzduchu, pod vodou a ve vesmíru).
Za 3 roky (1979-1982) bylo vyrobeno 1.083 hlavic W78 a v současné době by jich mělo být ve službě 920. Hlavice W78 (resp. moduly Mk.-12A) začaly být rozmisťovány v prosinci 1979 a nahrazovaly starší W62 (resp.Mk-12). V únoru 1983 byly dodány a následně rozmístěny poslední.


Popis
Jedná se o termonukleární dvoufázovou zbraň 2. generace. W78 se skládá z menší implozivní (stěpné) hlavice, která zde funguje jako roznětka a je složena z vysoce-explozivní výbušniny a plutonia. Tato roznětka při výbuchu iniciuje izotopy vodíku deuterium a tritium (jehož zdrojem je 95% lithium). Aby nedošlo k předčasnému spuštění reakce už v počátku, je mezi štěpnou náloží a izotopy vodíku uranový štít. Naopak neutronový odrážeč (beryllium) a plutoniové jádro ve středu "fúzní náplně (deuterium & tritium) pomáhají rozšířit reakci.
Zbraň je zkonstruována pro výbuch při dopadu i pro vzdušný výbuch.
Hlavice W78 jsou umístěné v návratovém modulu Mk-12A. Ty jsou navrženy a koncipovány jako vícenásobně nezávisle naveditelné (MIRV - Multiple Independently targeted Re-entry Vehicle). Kruhová odchylka je přibližne 220 metrů. Moduly Mk-12A jsou vybaveny prostředky pro průnik do cílového prostoru (rušiče, ...).
Bojovou termonukleární hlavicí W78, umístěnou v návratovém modulu Mk-12A (Re-entry Vehicle Mk-12A) jsou vybaveny mezikontinentální balistické řízené střely umístěné v zodolněných úkrytech (podzemních silech) LGM-30G Minuteman III. Tyto střely nesou 3 bojové hlavice W78 v návratových modulech Mk-12A na platformě MIRV.
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - https://nuclearweaponarchive.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://www.globalsecurity.org/ ; https://www.atomicarchive.com/ ;
URL : https://www.valka.cz/USA-W78-t69757#245557Verze : 0
MOD
W78 / Mk-12A
URL : https://www.valka.cz/USA-W78-t69757#245559Verze : 0
MOD