Main Menu
User Menu

6. skupina armád [1944-1945]

6th Army Group

     
Název:
Name:
6. skupina armád
Originální název:
Original Name:
6th Army Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1944-15.09.1944 Velitelství spojeneckých sil
15.09.1944-DD.MM.1945 Vrchní velitelství spojeneckých expedičních sil
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Devers, Jacob L. ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.globalsecurity.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/6-skupina-armad-1944-1945-t69703#464520Verze : 0
MOD
známá též jako Southern Group of Armies (Jižní skupina armád)Vznik:


Toto velitelství vzniklo 1. srpna 1944 na Korsice. Podřízeno bylo Velitelství spojeneckých sil (Allied Force Headquarters - AFHQ) a od 15. září 1944 Vrchnímu velitelství spojeneckých expedičních sil (SHAEF). Úkolem velitelství 6. skupiny armád bylo naplánování invaze v jižní Francii a operační řízení amerických a francouzských jednotek, které se účastnily této invaze a dalšího postupu Francií, Německem a Rakouskem.
Podřízené jednotky:


americká 7. armáda
francouzská 1. armáda (do 25. září jako armáda B)

Zdroj:
https://www.globalsecurity.org
URL : https://www.valka.cz/6-skupina-armad-1944-1945-t69703#245468Verze : 0
MOD