Main Menu
User Menu

9. pěší divize [1951-1954]

9th Infantry Division

     
Název:
Name:
9. pěší divize
Originální název:
Original Name:
9. pěší divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
9. divise /pěší/
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
9. střelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1954 1. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.11.1954 Trnava, ? /
Velitel:
Commander:
01.01.1951-DD.07.1951 Kalina, Dezider (Brigádní generál)
DD.07.1951-27.09.1951 Mařík, František (Plukovník)
27.09.1951-12.06.1953 Mařík, František (Brigádní generál)
12.06.1953-01.01.1954 Mařík, František (Generálmajor)
01.01.1954-01.11.1954 Horský, Jozef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1951-DD.07.1951 Kužel-Znievčan, Vladislav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1951-01.11.1954 12. pěší pluk
01.01.1951-01.11.1954 19. dělostřelecký pluk
01.01.1951-01.11.1954 3. pěší pluk
01.01.1951-01.11.1954 39. pěší pluk
01.01.1951-01.10.1951 9. automobilní četa
01.01.1951-01.06.1954 9. divizní lazaret
01.01.1951-01.11.1954 9. dělostřelecký pluk
01.01.1951-01.10.1951 9. protiletadlová baterie
01.01.1951-01.10.1951 9. protitanková dělostřelecká baterie
01.01.1951-01.10.1951 9. průzkumná četa
01.01.1951-01.10.1951 9. spojovací rota
01.01.1951-01.07.1951 9. tankosamohybná rota
01.01.1951-01.10.1951 9. ženijní rota
01.07.1951-01.11.1954 9. tankosamohybný pluk
01.10.1951-01.11.1954 9. automobilní rota
01.10.1951-01.11.1954 9. chemická četa
01.10.1951-01.11.1954 9. protiletadlový oddíl
01.10.1951-01.11.1954 9. protitankový dělostřelecký oddíl
01.10.1951-01.11.1954 9. průzkumná rota
01.10.1951-01.11.1954 9. raketometný oddíl
01.10.1951-01.11.1954 9. spojovací prapor
01.10.1951-01.11.1954 9. ženijní prapor
01.06.1954-01.11.1954 9. zdravotnický prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1951-01.11.1954 Pěší divize druhého odboje
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.11.1954 VÚ 8874 Trnava
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-01639 (9. pěší divize)
URL : https://www.valka.cz/9-pesi-divize-1951-1954-t69600#245130Verze : 2
MOD