Main Menu
User Menu

11. pěší divize [1951-1954]

11th Infantry Division

     
Název:
Name:
11. pěší divize
Originální název:
Original Name:
11. pěší divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
11. divise /pěší/
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
11. střelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.11.1954 3. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.11.1954 Plzeň, ? /
Velitel:
Commander:
01.01.1951-30.09.1952 Mirovský, Josef (Plukovník)
30.09.1952-24.10.1952 Dittrich, Eduard (Podplukovník)
24.10.1952-07.07.1953 Lexa, Kamil (Podplukovník)
07.07.1953-17.02.1954 Bunzák, Štěpán (Podplukovník)
17.02.1954-18.10.1954 Bunzák, Štěpán (Plukovník)
18.10.1954-01.11.1954 Břicháček, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1951-01.05.1951 Matička, Vávlav (Podplukovník)
01.05.1951-29.08.1952 Dittrich, Eduard (Major)
29.08.1952-27.03.1954 Dittrich, Eduard (Podplukovník)
27.03.1954-01.11.1954 Dittrich, Eduard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1950-01.11.1954 11. protiletadlový oddíl
01.01.1951-01.11.1954 11. chemická četa
01.01.1951-01.11.1954 11. průzkumná rota
01.01.1951-01.11.1954 11. pěší pluk
01.01.1951-01.11.1954 11. spojovací prapor
01.01.1951-01.10.1951 11. tankosamohybný prapor
01.01.1951-31.10.1954 11. ženijní prapor
01.01.1951-01.11.1954 12. dělostřelecký pluk
01.01.1951-01.11.1954 18. pěší pluk
01.01.1951-01.11.1954 2. dělostřelecký pluk
01.01.1951-01.11.1954 35. pěší pluk
01.10.1951-01.11.1954 11. raketometný oddíl
01.10.1951-01.11.1954 11. tankosamohybný pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.11.1954 VÚ 5947 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (11. pěší divize)
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-divize-1951-1954-t69598#406708Verze : 1
MOD