Main Menu
User Menu

1. sočská armáda [1917-1918]

1. Isonzo-Armee / 1st Isonzo Army

     
Název:
Name:
1. sočská armáda
Originální název:
Original Name:
1. Isonzo-Armeekommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.08.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Sočská armáda
Datum zániku:
Disbanded:
06.01.1918
Nástupce:
Successor:
Sočská armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.08.1917-06.01.1918 Boroevićova skupina armád
Dislokace:
Deployed:
23.08.1917-06.01.1918 italské válčiště / Italian Theatre of War

Velitel:
Commander:
23.08.1917-06.01.1918 Wurm, Wenzel von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.08.1917-06.01.1918 Körner von Siegringen, Theodor (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.10.1917-25.12.1917 23. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
URL : https://www.valka.cz/1-socska-armada-1917-1918-t69537#380047Verze : 0
MOD