Main Menu
User Menu

Sočská armáda [1918-1918]

Isonzo-Armee / Isonzo Army

     
Název:
Name:
Sočská armáda
Originální název:
Original Name:
Isonzo-Armeekommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.01.1918
Předchůdce:
Predecessor:
1. sočská armáda, 2. sočská armáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1918-DD.11.1918 italské válčiště / Italian Theatre of War

Velitel:
Commander:
06.01.1918-DD.11.1918 Wurm, Wenzel von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.01.1918-DD.11.1918 Körner von Siegringen, Theodor (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
05.06.1917-DD.11.1918 7. sbor
26.12.1917-DD.11.1918 23. sbor
26.12.1917-DD.11.1918 4. sbor
15.10.1918-DD.11.1918 22. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk


Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/Socska-armada-1918-1918-t69536#380026Verze : 0
MOD