Main Menu
User Menu

63. pozorovací letka [1939-1939]

63 Eskadra Obserwacyjna

     
Název:
Name
63. pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
63 Eskadra Obserwacyjna 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Doprovodná letka č. 63
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-01.09.1939 Velitelství letectva Armády „Lodž“
01.09.1939-06.09.1939 Operační skupina „Piotrków“
06.09.1939-11.09.1939 Velitelství letectva Armády „Lodž“ 3)
11.09.1939-13.09.1939 Velitelsví obrany Lucku
14.09.1939-16.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany 4)
16.09.1939-18.09.1939 Pozorovací peruť
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Lvov, Baza Lotnicza nr 6 Lwów-Skniłów /
31.08.1939-02.09.1939 Lublinek/otevřené civilní letiště kategorie A /
02.09.1939-03.09.1939 Łękińsko/polní letiště /
03.09.1939-06.09.1939 Dłutów/polní letiště /
06.09.1939-06.09.1939 Bechcice-Lublinek-Kamień/polní letiště /
06.09.1939-07.09.1939 Kamień/polní letiště /
07.09.1939-10.09.1939 Polkowszczyzna/přistávací plocha /
10.09.1939-15.09.1939 Górka Połonka/polní letiště /
15.09.1939-18.09.1939 Stasin/polní letiště /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-18.09.1939 Haręźlak, Jan (kapitan obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-31.08.1939 II. četa 63. pozorovací letky

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Doprovodná letka č. 63 (Eskadra Towarzysząca Nr 63). Změna názvu na pozorovací letku proběhla pravděpodobně po ukončení mobilizace 25.09.1939. V polské historiografii nejčastěji pod názvem 63. pozorovací letka (63 Eskadra Obserwacyjna). Vyskytuje se rovněž název 63. doprovodná letka (63 Eskadra Towarzysząca, 63rd Accompanying Squadron ). Pro snadnější vyhledávání zde uvedena takto.
2) Vzdušný sled přeletěl svými třemi stroji do Rumunska. Rovněž pozemní sled překročil Rumunské hranice 18. září.
3) Pouze velitelství letky a 1. četa.
4) Pravděpodobně od 14.09.1939 prováděla úkoly nařízené styčným důstojníkem a koordinátorem pozorovacího letectva plk. Iwaszkiewiczem.
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/63-pozorovaci-letka-1939-1939-t69369#471340Verze : 0
MOD