Main Menu
User Menu

46. pozorovací letka [1939-1939]

46 Eskadra Obserwacyjna

     
Název:
Name
46. pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
46 Eskadra Obserwacyjna 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Doprovodná letka č. 46
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-30.08.1939 Velitelství letectva Armády „Pomořany“
30.08.1939-03.09.1939 15. pěší divize 3)
04.09.1939-06.09.1939 Velitelství letectva Armády „Pomořany“
06.09.1939-08.09.1939 Operační skupina Przyjałkowski
08.09.1939-17.09.1939 Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-30.08.1939 Bydhošť/civilně vojenské letiště kategorie A /
30.08.1939-04.09.1939 Bielice/polní letiště /
04.09.1939-04.09.1939 Latkowo/přistávací plocha /
04.09.1939-05.09.1939 Zduny/základní polní letiště /
05.09.1939-06.09.1939 Popioły/přistávací plocha /
06.09.1939-07.09.1939 Falbórz/základní polní letiště /
07.09.1939-09.09.1939 Walentynowo/polní letiště /
09.09.1939-11.09.1939 Kłóbka/přistávací plocha /
11.09.1939-13.09.1939 Emilianów/přistávací plocha /
13.09.1939-15.09.1939 Luszyn/polní letiště /
15.09.1939-17.09.1939 Załusków/přistávací plocha /
Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Rypsoń, Roman (kapitan obserwator)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-30.08.1939 I. četa 46. pozorovací letky

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce pod názvem Doprovodná letka č. 46 (Eskadra Towarzysząca Nr 46). Změna názvu na pozorovací letku proběhla pravděpodobně po ukončení mobilizace 25.09.1939. V polské historiografii nejčastěji pod názvem 46. pozorovací letka (46 Eskadra Obserwacyjna). Vyskytuje se rovněž název 46. doprovodná letka (46 Eskadra Towarzysząca, 46th Accompanying Squadron ). Pro snadnější vyhledávání zde uvedena takto.
2) Letka ukončila činnost rozkazem k odletu posledních tří letounů na východ Polska a evakuaci zbytku personálu z prostoru obklíčení armád „Poznaň“ a „Pomořany“ na řece Bzuře do Varšavy nebo Modlinu.
3) Pouze velitelství letky a 2. četa 46. pozorovací letky.
Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnicy w bitwie nad Bzurą, Krajowa Agentura Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch″, Warszawa 1975
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w latach 1918-1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992

URL : https://www.valka.cz/46-pozorovaci-letka-1939-1939-t69357#470964Verze : 0
MOD