Main Menu
User Menu

9. pěší divize [1833-1918]

9-я пехотная дивизия

     
Název:
Name:
9. pěší divize
Originální název:
Original Name:
9-я пехотная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1833
Předchůdce:
Predecessor:
1. brigáda Smíšené divize 4. pěšího sboru
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1903-DD.MM.1918 10. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1833-DD.07.1914 Poltava /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1864-DD.MM.1918 33. jelecký pěší pluk
DD.MM.1864-DD.MM.1918 34. sevský pěší pluk
DD.MM.1864-DD.MM.1918 35. brjanský pěší pluk
DD.MM.1864-DD.MM.1918 36. orlovský pěší pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9. dělostřelecká brigáda
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/upr/B/2/pd/9.htm
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/9-pesi-divize-1833-1918-t69310#417206Verze : 0
MOD
9-я пехотная дивизия


Stav k 18.07. 1914


Nadriadený stupeň: 10. armádny zbor


Veliteľstvo divízie: Poltava


Zostava jednotiek:
1. brigáda
- 33. Jelecký peší pluk
- 34. Sevský peší pluk
2. brigáda
- 35. Brjanský peší pluk
- 36. Orlovský peší pluk
9. delostrelecká brigáda


Zdroje:
www.grwar.ru
home.comcast.net
URL : https://www.valka.cz/9-pesi-divize-1833-1918-t69310#243941Verze : 0