Main Menu
User Menu

Pluk pěchotního dělostřelectva č.014[1914-1919]

Fußartillerie-Regiment Nr.14

Badisches Fußartillerie-Regiment Nr.14
Pluk pechotného delostrelectva (bádensky) č. 14

Dátum vzniku jednotky:
11.8.1893


Garnizóna:


1914 – Straßburg ( Štrasburg, Francúzsko), Müllheim


Nadriadené jednotky :


XIV. Armeekorps – 14. armádny zborZdroje:


users.hunterlink.net.au
URL : https://www.valka.cz/Pluk-pechotniho-delostrelectva-c-014-1914-1919-t69300#243899Verze : 0
MOD