Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 307 [1945-1945]

307th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 307
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 307
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Těžký dělostřelecký oddíl I/3
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 305
Dělostřelecký pluk 306
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1945-01.10.1945 3. těžká dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.08.1945-01.10.1945 Olomouc

Velitel:
Commander:
15.08.1945-01.10.1945 Zelinka, Jan (major dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 1/307
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 2/307
15.08.1945-01.10.1945 Dělostřelecká baterie 3/307
15.08.1945-01.10.1945 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 307
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (3. těžká dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-307-1945-1945-t69291#399546Verze : 0
MOD
Dělostřelecký oddíl 307 [1945]


Velitelství dělostřeleckého oddílu vzniklo 15. srpna 1945 přejmenováním z velitelství I./3. těžkého dělostřeleckého oddílu [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Olomouci a podléhalo velitelství 3. těžké dělostřelecké brigády [1945].
Velitelství dělostřeleckého oddílu bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, přejmenováno na velitelství Dělostřeleckého pluku 305 [1945-1947].


Součástí oddílu bylo:
velitelství oddílu s hospodářskou správou,
Dělostřelecká baterie 1/307
Dělostřelecká baterie 2/307
Dělostřelecká baterie 3/307


Velitelem oddílu byl:
major dělostřelectva Jan Zelinka (srpen 1945 - říjen 1945).
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-307-1945-1945-t69291#243855Verze : 0
MOD