Main Menu
User Menu

8. dělostřelecká brigáda [1945-1947]

8th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
8. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
8. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1945
Předchůdce:
Predecessor:
3. těžká dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
6. dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1945-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1945-DD.MM.1946 Brno, kasárny /
DD.MM.1946-01.10.1947 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-DD.04.1947 Dvořák, Josef (brigádní generál)
00.04.1947-DD.04.1947 Hoffman, Václav (plukovník dělostřelectva)
00.04.1947-01.10.1947 Klimša, Eduard (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 332
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 305
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 306

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.MM.1946 VÚ 0000 Brno
DD.MM.1946-01.10.1947 VÚ 0000 Olomouc
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (8. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/8-delostrelecka-brigada-1945-1947-t69290#309657Verze : 2
MOD
8. dělostřelecká brigáda [1945-1947]


Velitelství dělostřelecké brigády vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství 3. těžké dělostřelecké brigády [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Olomouci, podléhalo Velitelství dělostřelectva 3. oblasti [1945-1950] a mělo charakter vyššího velitelství s částečnou velitelskou působností. Od listopadu 1945 do října 1947 užívalo krycí označení VÚ
Velitelství brigády bylo 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj., přejmenováno na velitelství 6. dělostřelecké brigády [1947-19


Součástí brigády bylo:
velitelství brigády se štábem a týlem,
Dělostřelecký pluk 305 [1945-1947] (říjen 1945 - říjen 1947),
Dělostřelecký pluk 306 [1945-1947] (říjen 1945 - říjen 1947),
Dělostřelecký oddíl 332 [1945-1947] (říjen 1945 - říjen 1947).


Veliteli brigády byli:
brigádní generál Josef Dvořák (říjen 1945 - duben 1947),
plukovník dělostřelectva Václav Hoffman (duben 1947 - srpen 1947),
plukovník dělostřelectva Karel Šafář (srpen 1947 - říjen 1947).
URL : https://www.valka.cz/8-delostrelecka-brigada-1945-1947-t69290#243851Verze : 0
MOD