Main Menu
User Menu

11. tankosamohybný prapor [1951-1951]

11th Tank Self-Propelled Battalion

     
Název:
Name:
11. tankosamohybný prapor
Originální název:
Original Name:
11. tankosamohybný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Tankosamohybný prapor 11
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1951
Nástupce:
Successor:
11. tankosamohybný pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1951-01.10.1951 11. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.01.1951-01.10.1951 Plzeň, ? /

Velitel:
Commander:
01.01.1951-01.10.1951 Albl, Miroslav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1951-01.10.1951 1. tanková rota
01.01.1951-01.10.1951 2. tanková rota
01.01.1951-01.10.1951 3. rota samohybných děl
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.01.1951-01.10.1951 VÚ 9672 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (11. tankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/11-tankosamohybny-prapor-1951-1951-t69287#410315Verze : 1
MOD
11. tankosamohybný prapor [1951]


Velitelství tankosamohybného praporu vzniklo 1. ledna 1951 přejmenováním z velitelství Tankosamohybného praporu 11 [1950-1951].
Nacházelo se v Plzni a podléhalo velitelství 11. pěší divize [1951-1954]. Od ledna 1951 do října 1951 užívalo krycí označení VÚ 9672.
Velitelství tankosamohybného praporu bylo 1. října 1951 přejmenováno na velitelství 11. tankosamohybného pluku [1951-1958].


Velitelem praporu byl:
nadporučík, od kapitán Miroslav Albl (leden 1951 - říjen 1951).
URL : https://www.valka.cz/11-tankosamohybny-prapor-1951-1951-t69287#243828Verze : 0
MOD