Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 110.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Prichádza ďalšie kolo našej súťaže, Zádávateľ čoskoro zverejní svoju totožnosť...


Súťaž začína 11.2.2008.
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243804Verze : 0
Zadávateľom súťaže môžeš byť aj ty!


Prihlás sa na voľné jarné kolá:
114. kolo - 14.04.2008 -
116. kolo - 12.05.2008 -
117. kolo - 26.05.2008 -


URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243823Verze : 0
MOD
Začínáme až zítra, ale už přes noc můžete přemýšlet nad tím, jaký člověk asi jsem?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243862Verze : 0
1) Si žena?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243866Verze : 0
MOD
1) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243872Verze : 0
2) žil jsi ve 20. století ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243873Verze : 0
2) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243874Verze : 0
3) Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243877Verze : 0
MOD
3) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243878Verze : 0
4) Byls voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243879Verze : 0
4) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243880Verze : 0
5) Byl jsi občan bývalého Československa?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243882Verze : 0
MOD
5) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243883Verze : 0
6) Si Brit?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243906Verze : 0
6) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243907Verze : 0
Malé oznámení: zítra jsem celý den mimo PC, pokračovat budeme ve středu.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243917Verze : 0
7) zúčasnil jsi se aktivně WWII ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#243924Verze : 0
7) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244019Verze : 0
8) Jenom krátce, Němec ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244020Verze : 0
MOD
Také krátce Smile
8) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244021Verze : 0
9) účastnil jsi se kromě WWII dalších konfliktů?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244041Verze : 0
MOD
9) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244042Verze : 0
10)ZEMŘEL JSI PŘIROZENOU SMRTÍ ? (tj. stářím, ev. na nějakou nemoc, či selhání některých orgánů, pokud to nebyl následek nějaké úmyslné otravy např., atp.) Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244068Verze : 0
10) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244070Verze : 0
11) bojoval jsi na "vítězné" straně?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244071Verze : 0
11) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244072Verze : 0
12) Byl jsi tedy Rus? Nebo ještě lépe, otázka zní: byl jsi občan Sovětského svazu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244082Verze : 0
12) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244084Verze : 0
13) Si Francúz?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244085Verze : 0
13) NE
Frantík také NE Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244086Verze : 0
14) letec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244093Verze : 0
MOD
14) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244097Verze : 0
15) Stíhací letec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244099Verze : 0
15) ANO, také Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244101Verze : 0
16) Jsi Polák?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244103Verze : 0
16) NE, Polák též ne
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244106Verze : 0
Taková drobná připomínka


Možná by bylo dobré u udpovědi zadavatele psát stejné číslo jako je u otázky tazatele Very Happy takhle se nám poněkud zbytečně zvyšuje rating soutěže


PS: asi to bude chtít projít zpátky, je to tam minimálně dvakrát (13-14, 17-18).
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244107Verze : 0
Omlouvám se za zmatečnost, už by to mělo být v pořádku Embarassed
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244108Verze : 0
17) Příslušník jednotek Commonwealthu ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244109Verze : 0
MOD
17) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244110Verze : 0
18) přežíl jsi rok 1941?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244123Verze : 0
18) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244125Verze : 0
19) Občan Commonwealthu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244131Verze : 0
MOD
19) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244139Verze : 0
20) v bitvě o Anglii / 1940 / jsi velel nějaké jednotce / peruť, wing, skupina / ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244144Verze : 0
20) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244197Verze : 0
Tak jsem úspěšně přežil do 20. otázky, takže si dáme malé shrnutí Smile


Nejsem žena
Nejsem občan bývalého ČSR
Nejsem Brit
Nejsem Němec
Nejsem Rus, ani nepocházím z bývalého SSSR
Nejsem Francouz
Nejsem Polák
Nejsem občan Commonwealthu
Neúčastnil jsem se žádných jiných konfliktů než 2. sv. války
Nezemřel jsem přirozenou smrtí
V Bitvě o Anglii jsem nevelel žádné jednotceŽil jsem ve 20. století
Jsem Evropan
Byl jsem voják
Byl jsem letec
Byl jsem příslušník jednotek Commonwealthu
Přežil jsem rok 1941
Byl jsem také stíhací letec
Aktivně jsem se účastnil 2. sv. války
Bojoval jsem na vítězné straně


A indicie - během své letecké kariéry jsem dosáhl určité funkce, do které se dostalo jen málo mě podobných


A teď čekám, že je brzo po mě, protže zatím pokaždé, když jsem dal indiicii, bylo rychle hotovo Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244198Verze : 0
21) byl jsi Ital???edit koba
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244202Verze : 0
21) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244203Verze : 0
22) proslavil jsi se i v nevojenské oblasti ? (např. spisovatel... apod.)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244212Verze : 0
MOD
22) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244227Verze : 0
23) bojoval jsi jinde než Evropě nebo Severní Africe?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244232Verze : 0
23) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244233Verze : 0
24) Pocházíš ze země kterou obsadilo během 2.sv.v. Německo?


PS: já vim, že už votravuju, ale u té chinookovy otázky má bejt správně číslo 23 (zadavatel byl tentokrát pozorný a odpověděl číselně správně)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244235Verze : 0
24) ANO


Dával jsem si s číslováním pozor Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244236Verze : 0
25) Bol si občan Beneluxu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244254Verze : 0
MOD
25) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244256Verze : 0
26) Nór?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244259Verze : 0
26) ANO


Ale že nám to dalo celkem zabrat Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244260Verze : 0
Skúsim streliť od pása : Ole Imerslund Reistad
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244262Verze : 0
27) Příslušník "norské" (330-334) perutě RAF ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244263Verze : 0
MOD
27) ANO


Takže můj konec se blíží Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244314Verze : 0
Nějak jsem přéhlédl ten typ Embarassed , ale Ole Imerslund Reistad nejsem.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244315Verze : 0
Zkusím si tipnout:
jsi Wing Commander Rolf Arne Berg ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244353Verze : 0
MOD
Zajímavý tip, ale vedle. Nejsem Rolf Arne Berg Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244361Verze : 0
jsi Hjalmar Riiser-Larsen???
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244363Verze : 0
Bohužel, ani Hjalmar Riiser-Larsen nejsem.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244367Verze : 0
tak já taky teda tipnu, sice tam mám spoustu otazníků, ale sedí mi tam taky dost věcí... ale co... v nejhorším příjdu o pár poctivě vydělaných War$ (teda jestli se ještě strhávaj) Smile

takže jsi ministr obrany Norska Finn Lambrechts ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244370Verze : 0
Ani Finn Lambrechts nejsem Smile


A mohu říct, že zas tak významných funkcí, které již tipnuté osobnosti (kromě jediné, s ní jsem na tom byl stejně Smile ) zastávali jsem nedosáhl.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244371Verze : 0
28) Bol si stíhacie eso?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244373Verze : 0
Pokud stíhacím esem rozumíme pilota s minimálně 5 vítězstvími (a to asi ano Smile ) tak:


28)NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244377Verze : 0
29) Dosáhl jsi hodnosti poručíka, nebo vyšší?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244381Verze : 0
29) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244383Verze : 0
30) tva " zajímavá funkce ", dle tvé indicie souvisí přímo s norským stihacím letectvem za WWII ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244435Verze : 0
No právě že


30) NE


a tím jsem zajímavý Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244437Verze : 0
Takž opět malá rekapitulace

Nejsem žena
Nejsem občan bývalého ČSR
Nejsem Brit
Nejsem Němec
Nejsem Rus, ani nepocházím z bývalého SSSR
Nejsem Francouz
Nejsem Polák
Nejsem občan Commonwealthu
Neúčastnil jsem se žádných jiných konfliktů než 2. sv. války
Nezemřel jsem přirozenou smrtí
V Bitvě o Anglii jsem nevelel žádné jednotce
Nejsem Ital
Nejsem občan Beneluxu
Neproslavil jsem se jinak, než jako voják - letec
Nebojoval jsem jinde než v Evropě či S Africe
Nejsem stíhací eso
Má "zajímavá funkce" nesouvisí přímo s norským letectvem za 2. sv. války


Žil jsem ve 20. století
Jsem Evropan
Byl jsem voják
Byl jsem letec
Byl jsem příslušník jednotek Commonwealthu
Přežil jsem rok 1941
Byl jsem také stíhací letec
Aktivně jsem se účastnil 2. sv. války
Bojoval jsem na vítězné straně
Pocházím ze země, kterou obsadilo Německo
Jsem Nor
Jsem příslušník "norské" (330-334) perutě RAF
Dosáhl jsem hodnosti poručíka, nebo vyšší


1. indicie - během své letecké kariéry jsem dosáhl určité funkce, do které se dostalo jen málo mě podobných

2. indicie - dožil jsem se konce války, bohužel z jejího vítězného konce jsem se neradoval ani 10 let

špatné tipy:
Ole Imerslund Reistad
Rolf Arne Berg
Hjalmar Riiser-Larsen
Finn Lambrechts
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244439Verze : 0
31) Začal jsi v té "zajímavé funkci" působit až po skončení války??
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244453Verze : 0
31) NE


A abychom si rozuměli, ona funkce je celkem běžná (a vykovávala ji i jedna z tipnutých osobností), zajmavé na tom je, kde či u koho ji vykonávám Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244454Verze : 0
Skúsim si typnúť : Wing Commander Erik Haabjørn
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244456Verze : 0
ANO, jsem Wing Commander Erik Haabjørn


Jeden z pravděpodobně dvou (nikoho dalšího jsem nenalezl Smile ) pilotů z okupovaných zemí, kteří se stali veliteli křídla, v němž nebyla žádná národní peruť. Haabjørn od ledna 1944 velel 124. křídlu Typhoonů, což je také zajímavé, protože na tomto typu, krom Belgičanů, moc cizinců nelétalo.


Shodou okolností byl druhým W/Cdr také Nor Werner Christie, který od února 1945 velel 150. křídlu Mustangů.


Gratuluji vítězi a všem hráčům děkuji za účast!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244460Verze : 0
MOD
Hmmmm... takže Wing Commander Erik Haabjørn... no já trefil jenom polovinu, čili toho Wing Commandera Laughing . Gratulace vítězi!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244461Verze : 0
MOD
Tak musím zadavateli gratulovat..... pěkně dlouho nás tahal za nos ... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244467Verze : 0
Gratulujem!


Ďalšie kolo súťaže vyhlásime v pondelok 25.02.2008


Stále sa môžte prihlásiť na zvyšné voľné kolá
114. kolo - 14.04.2008 -
116. kolo - 12.05.2008 -
117. kolo - 26.05.2008 -
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244487Verze : 0
MOD
Ďakujem a tiež gratulujem zadávateľovi za dobrý výber osobnosti.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244503Verze : 0
Báječné kolo!! Díky za ně! Jen z té norštiny na všech těch stránkách jsem byl trošku zoufalý...Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244504Verze : 0
Díky!
Jen jsem si nemyslel, že přijít na to, že zvolená osobnost je z Norska potrvá tak dlouho Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-110-kolo-t69279#244509Verze : 0
MOD