Main Menu
User Menu

Pěší pluk 18 [1945-1951]

18th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 18
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 18
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 18
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
18. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 11. divise
01.11.1950-01.01.1951 11. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.07.1945 Plzeň
01.07.1945-01.10.1945 Stříbro
01.10.1945-01.01.1951 Plzeň

Velitel:
Commander:
01.06.1945-DD.MM.RRRR Fáměra, Eduard
DD.MM.RRRR-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor I/18
01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor II/18
01.06.1945-01.01.1951 Pěší prapor III/18
01.06.1945-01.01.1951 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.01.1951 Loirský pluk
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945-31.12.1950
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1948 VÚ 5303 Plzeň
01.10.1948-01.01.1951 VÚ 1102 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1945-1951-t69278#400124Verze : 0
MOD
Pěší pluk 18 [1945-1951]


Velitelství pěšího pluku vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Plzni, od července 1945 ve Stříbře a od října 1945 v Plzni, podléhalo velitelství 11. divise [1945-1951]. Od listopadu 1945 do října 1948 užívalo krycí označení VÚ 5303, od října 1948 do ledna 1951 užívalo krycí označení VÚ 1102.
Velitelství pěšího pluku bylo 1. ledna 1951 přejmenováno na velitelství 18. pěšího pluku.


Pluk od března 1948 do ledna 1951 nesl čestný název "pěší pluk Loirský".


Veliteli pluku byli:
plukovník pěchoty Eduard Fáměra (červen 1945 -
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-18-1945-1951-t69278#243792Verze : 0
MOD