Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 16. divise [1945-1947]

16th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 16. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 16. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 16. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Písek
01.10.1945-01.10.1947 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 66
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 16
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 266
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 8

Ručně vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 16
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 8
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 66
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 266
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2106-D Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Krupička, Jiří: Československá vojenská správa v letech 1945-1948. In: Sborních archívních prací 44/1. Praha, Nakladatelství MV 1994, s. 68-142.
Vojenské dějiny Československa. Sv. 5. Red. Z. Procházka. Praha, Naše vojsko 1989, Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-16-divise-1945-1947-t69277#309837Verze : 0
MOD
Velitelství dělostřelectva 16. divise [1945-1947]


Velitelství dělostřelectva vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Písku a od října 1945 v Karlových Varech, podléhalo
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-16-divise-1945-1947-t69277#243782Verze : 0
MOD