Main Menu
User Menu

Velitelství dělostřelectva 11. divise [1945-1951]

11th Division Artillery Command

     
Název:
Name:
Velitelství dělostřelectva 11. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství dělostřelectva 11. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1951
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.11.1950 11. divise
01.11.1950-01.01.1951 11. divise /pěší/
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.01.1951 Plzeň

Velitel:
Commander:
25.05.1945-DD.MM.RRRR Nekola, František (podplukovník dělostřelectva)
DD.MM.RRRR-DD.11.1947 Nekola, František (plukovník dělostřelectva)
00.11.1947-DD.08.1948 Peška, František (plukovník dělostřelectva)
00.08.1948-01.10.1950 Ťoupal, Adolf (plukovník dělostřelectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký oddíl 61
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 11
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl 261
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecký oddíl 252
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 2
01.11.1950-01.01.1951 Dělostřelecký pluk 12

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.06.1945-01.01.1951
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1949 VÚ 2104-D Plzeň
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 3479-D Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-11-divise-1945-1951-t69276#309817Verze : 0
MOD
Velitelství dělostřelectva 11. divise [1945-1950]


Velitelství divisního dělostřelectva vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Plzni, ve věcech odborných podléhalo Velitelství dělostřelectva III. sboru [1945-1950], ve věcech ostatních podléhalo velitelství 11. divise [1945-1951], mělo charakter vyššího velitelství s částečnou velitelskou působností. Od listopadu 1945 do října 1949 užívalo krycí označení VÚ 2104-D, od října 1949 do října 1950 užívalo krycí označení VÚ 3479-D.
Velitelství divisního dělostřelectva bylo 1. října 1950 zrušeno.


Veliteli divisního dělostřelectva byli:
podplukovník dělostřelectva, od plukovník dělostřelectva František Nekola (červen 1945 - listopad 1947),
plukovník dělostřelectva František Peška (listopad 1947 - srpen 1948),
plukovník dělostřelectva Adolf Ťoupal (srpen 1948 -


Součástí velitelství bylo:
velitelství divisního dělostřelectva se štábem,
Dělostřelecký pluk 2 [1947-1951] (říjen 1947 - leden 1951),
Dělostřelecký pluk 11 [1945-1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecký oddíl 61 [1945] (červen 1945 - říjen 1945),
Dělostřelecký oddíl 261 [1945-1947] (říjen 1945 - říjen 1947),
Dělostřelecký oddíl
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-delostrelectva-11-divise-1945-1951-t69276#243778Verze : 0
MOD