Main Menu
User Menu

Velitelství 4. vojenské oblasti [1945-1950]

Headquarters of the 4th Military Area

     
Název:
Name:
Vojenská oblast 4
Originální název:
Original Name:
Vojenská oblast 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
2. vojenský okruh
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.09.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.09.1950 Bratislava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-11.06.1945 Markus, Mikuláš (Plukovník)
11.06.1945-20.10.1945 Markus, Mikuláš (Brigádní generál)
20.10.1945-26.10.1946 Širica, Michal (Brigádní generál)
26.10.1946-18.10.1948 Širica, Michal (Divisní generál)
18.10.1948-15.09.1950 Širica, Michal (Sborový generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-24.10.1947 Polk, Elemír (Podplukovník)
24.10.1947-30.05.1949 Tóth, Jozef (Plukovník)
30.05.1949-15.09.1950 Kopačka, Václav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-22.06.1945 10. divise
01.06.1945-22.06.1945 2. divise
01.06.1945-21.06.1945 9. divise
01.06.1945-15.09.1950 Spojovací pluk 4
01.06.1945-15.09.1950 Týl vojenské oblasti 4
01.06.1945-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 Štáb 4. oblasti
21.06.1945-01.10.1947 VII. sbor
22.06.1945-01.10.1947 VIII. sbor
01.07.1945-28.10.1945 Velitelství letecké oblasti 4
15.09.1945-15.09.1950 Velitelství tankového vojska 4. oblasti
15.09.1945-15.09.1950 Velitelství ženijního vojska 4. oblasti
28.10.1945-01.08.1947 Velitelství letectva 4. oblasti
01.08.1947-01.05.1948 IV. letecký sbor
01.10.1947-01.05.1949 V. sbor
01.10.1947-01.05.1948 VI. sbor
01.05.1948-15.09.1950 10. divise
01.05.1949-15.09.1950 9. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.08.1947 VÚ 2143 Bratislava
01.08.1947-15.09.1950 VÚ 8937 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Vojenská oblast 4
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-4-vojenske-oblasti-1945-1950-t69263#398015Verze : 3
MOD