Main Menu
User Menu

9. tanková divize [1955-1992]

9th Tank Division

     
Název:
Name:
9. tanková divize
Originální název:
Original Name:
9. tanková divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
4. tanková divize
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
9. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.10.1956 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
01.10.1956-01.10.1957 Velitelství tankového vojska
01.10.1957-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-23.07.1958 1. armáda
23.07.1958-01.09.1965 4. armáda
01.09.1965-01.09.1969 Střední vojenský okruh
01.09.1969-31.10.1991 4. armáda
31.10.1991-01.01.1992 Západní vojenský okruh
01.01.1992-31.12.1992 Vojenské velitelství Západ
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-DD.09.1958 Tábor, ? /
DD.09.1958-DD.08.1969 Písek, ? /
DD.08.1969-31.12.1992 Tábor, ? /

Velitel:
Commander:
09.05.1955-DD.11.1956 Tvrz, Augustin (Generálmajor)
DD.11.1956-DD.05.1959 Jirák, Eduard (Plukovník)
DD.09.1959-01.05.1965 Dzamko, Ivan (Plukovník)
01.05.1965-DD.07.1967 Dzamko, Ivan (Generálmajor)
DD.07.1967-04.10.1967 Zíka, Miloslav (Podplukovník)
04.10.1967-DD.09.1969 Zíka, Miloslav (Plukovník)
DD.09.1969-01.10.1971 Papač, Pavol (Plukovník)
01.10.1971-DD.12.1971 Papač, Pavol (Generálmajor)
DD.MM.1971-DD.08.1972 Kuča, Jiří (Podplukovník)
DD.08.1972-DD.12.1975 Mikan, František (Plukovník)
DD.12.1975-DD.MM.RRRR Rygál, Florián (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.11.1979 Rygál, Florián (Generálmajor)
DD.11.1979-01.10.1980 Kylar, Jozef (Podplukovník)
01.10.1980-DD.10.1984 Kylar, Jozef (Plukovník)
DD.10.1984-DD.MM.1988 Sochor, Ludvík (Plukovník)
DD.MM.1988-DD.MM.RRRR Náhončík, František (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1991 Náhončík, František (Plukovník)
DD.MM.1991-DD.MM.1992 Svoboda, Zdeněk (Generálmajor)
DD.MM.1992-DD.MM.1992 Jančík, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1992-31.12.1992 Ďurica, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.05.1955-DD.MM.1956 Kubálek, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.1956-DD.MM.RRRR Dvorský, Štefan (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1957 Dvorský, Štefan (Podplukovník)
DD.10.1957-DD.09.1960 Jašek, Jaromír (Podplukovník)
DD.09.1960-DD.08.1963 Novotný, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.1963-DD.MM.RRRR Roučka, Václav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1968 Roučka, Václav (Plukovník)
DD.MM.1968-DD.MM.1971 Musil, Josef (Podplukovník)
DD.MM.1971-DD.MM.1973 Kuča, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.1973-DD.MM.1974 Weis, František (Plukovník)
DD.MM.1974-DD.MM.1976 Hora, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.1976-DD.MM.1978 Zachariáš, Mojmír (Podplukovník)
DD.MM.1978-DD.MM.RRRR Brožovský, Václav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1982 Brožovský, Václav (Podplukovník)
DD.06.1982-01.10.1982 Loučka, Josef (Podplukovník)
01.10.1982-DD.09.1983 Loučka, Josef (Plukovník)
DD.09.1982-DD.MM.1983 Roučka, Josef (Podplukovník)
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR Glos, Jiří (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1987 Glos, Jiří (Podplukovník)
DD.MM.1987-DD.MM.RRRR Jančík, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1991 Jančík, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1992-31.12.1992 Horák, Ladislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1955-01.10.1958 104. mechanizovaný pluk
09.05.1955-31.12.1992 14. tankový pluk
09.05.1955-01.11.1955 17. tankový pluk
09.05.1955-31.12.1992 18. tankový pluk
09.05.1955-01.09.1961 362. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.11.1955 4. chemická četa
09.05.1955-01.09.1961 4. raketometný oddíl
09.05.1955-01.10.1960 9. protiletadlový oddíl
09.05.1955-01.10.1956 9. průzkumný prapor
09.05.1955-31.12.1992 9. spojovací prapor
09.05.1955-01.10.1958 9. ženijní prapor
01.11.1955-01.10.1958 17. tankosamohybný pluk
01.11.1955-01.10.1958 4. četa chemické ochrany
01.10.1956-01.09.1961 8. průzkumný prapor
01.10.1956-01.09.1961 9. průzkumný prapor
31.08.1958-01.10.1958 79. mechanizovaný pluk
01.10.1958-01.07.1989 17. tankový pluk
01.10.1958-01.09.1979 4. rota chemické ochrany
01.10.1958-01.09.1969 4. školní tankový prapor
01.10.1958-01.11.1991 79. motostřelecký pluk
01.10.1958-01.12.1991 8. ženijní prapor
01.10.1960-01.09.1961 9. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.09.1967 362. dělostřelecký oddíl
01.09.1961-01.11.1983 54. automobilní prapor
01.09.1961-01.09.1969 9. protiletadlový oddíl
01.09.1961-01.09.1966 9. průzkumná rota
01.10.1964-01.09.1966 9. samostatný dělostřelecký oddíl
01.09.1965-01.09.1969 9. vrtulníková letka
01.09.1966-31.12.1992 9. průzkumný prapor
01.09.1966-01.10.1989 9. samostatný raketometný oddíl
01.09.1967-01.11.1991 362. dělostřelecký pluk
01.09.1969-DD.MM.1985 9. protiletadlový pluk
01.09.1969-01.09.1974 9. vrtulníková letka
01.09.1979-31.10.1991 4. prapor chemické ochrany
01.01.1981-31.12.1992 9. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
01.11.1983-31.12.1992 9. prapor materiálního zabezpečení
DD.MM.1985-31.10.1991 9. protiletadlový raketový pluk
01.11.1991-31.12.1992 79. mechanizovaný pluk
01.11.1991-31.12.1992 9. dělostřelecký pluk
01.12.1991-31.12.1992 9. ženijní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
09.05.1955-31.12.1992 Opavská, pražská tanková divize Jana Žižky z Trocnova
Vyznamenání:
Decorations:
DD.05.1975-31.12.1992 Řád republiky
DD.MM.RRRR-31.12.1992 Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
00.10.1959-31.12.1992 Dukelská pamětní medaile
00.08.1964-31.12.1992 Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
00.05.1965-31.12.1992 Pamětní medaile k 20. výročí osvobození
Poznámka:
Note:
09.05.1955-DD.09.1958 VÚ 6184 Tábor
DD.09.1958-DD.08.1969 VÚ 6184 Písek
DD.08.1969-31.12.1992 VÚ 6184 Tábor
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00183 (9. tanková divize)
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1955-1992-t69202#406435Verze : 2
MOD