Main Menu
User Menu

Kříž za významnou statečnost

Conspicuous Gallantry Cross

     
Název:
Name:
Kříž za významnou statečnost
Název v originále:
Original Name:
Conspicuous Gallantry Cross
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.10.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamnou-statecnost-t69157#429783Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž za významnou statečnost
Název v originále:
Original Name:
Conspicuous Gallantry Cross
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.10.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
--.--. - -
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

V rámci reorganizace nahradil v roce 1993
armádní Distinguished Conduct Medal a Conspicuous Gallantry Medal letectva a námořnictva. Uděluje se


in recognition of an act or acts of conspicuous gallantry during active operations against the enemy


tedy jako


ocenění za jeden či více aktů hrdinství během aktivní operace proti nepříteli


Oceněni mohou být příslušníci britských ozbrojených sil a spojenci.


Nositelé tohoto vyznamenání mohou uvádět "CGC" za svým jménem.
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamnou-statecnost-t69157#345392Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž za významnou statečnost
Conspicuous Gallantry Cross
Conspicuous Gallantry Cross
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Kriz-za-vyznamnou-statecnost-t69157#626117Verze : 0
MOD