Main Menu
User Menu

Československá letecká skupina v SSSR

Československá letecká skupina v SSSR

Skupina vznikla soustředěním všech čs. leteckých jednotek, tj. 1. čs. samostatného leteckého pluku a Čs. leteckého výcvikového střediska v SSSR a dalších skupin v působnosti 2. letecké armády. Organizovala výcvik a přeškolení leteckého a pozemního personálu na sovětskou leteckou techniku a připravovala vznik a organizaci letecké divize.

vznik: 01.11.1944

rozpuštění: 25.01.1945

velitel: pplk. Ludvík Budín

zdroje:
Z. Šmoldas - Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987
J. Daňko a kol. - 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-letecka-skupina-v-SSSR-t69069#242807Verze : 0
MOD