Main Menu
User Menu

532. prapor elektronického boje [2007- ]

532nd Electronic Warfare Battalion

     
Název:
Name:
532. prapor elektronického boje
Originální název:
Original Name:
532. prapor elektronického boje
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2007
Předchůdce:
Predecessor:
532. středisko elektronického boje
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2007-31.12.2010 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
01.01.2011-30.11.2013 53. brigáda průzkumu a elektronického boje
01.12.2013-DD.MM.RRRR 53. pluk průzkumu a elektronického boje
Dislokace:
Deployed:
01.10.2007-DD.MM.RRRR Opava, Jaselské kasárny
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.11.2011 Hromek, Jan (Podplukovník)
01.11.2011-18.08.2017 Ondrášek, Karel (Podplukovník)
18.08.2017-31.12.2020 Mahr, Ivan (Podplukovník)
01.01.2021-DD.MM.RRRR Hoza, Lukáš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2007-DD.MM.RRRR Rota elektronického boje A
01.10.2007-DD.MM.RRRR Rota elektronického boje B
01.10.2007-DD.MM.RRRR Rota radiotechnického průzkumu1)
01.10.2007-30.11.2013 Rota zabezpečení
01.10.2007-DD.MM.RRRR Obvaziště
01.01.2011-DD.MM.RRRR Rota stacionárních systémů1)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)dislokovány v Táboře včetně části štábu a části roty zabezpečení

VÚ 3133
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#411036Verze : 1
MOD
532. prapor elektronického boje

Vznik: 1. 10. 2007 reorganizací 532. střediska elektronického boje

Dislokace: Opava

Nadřízený stupeň: 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje


Struktura:
velitelství a štáb
3 bojové roty
rota zabezpečení

Charakteristika:
532. prapor EB je specializovaný mobilní útvar AČR praporního typu v sestavě 53. brigády PS a EB určený:
- k získávání a vyhodnocování informací nezbytných pro podporu velitelů v jejich rozhodovacím procesu (elektronická podpora),
- k elektronickému působení na řídící a komunikační systémy míst velení a vybraných prvků bojové sestavy potencionálního protivníka ve všech druzích bojové činnosti,
- k ochraně vlastních vojsk proti působení prostředků EB potencionálního protivníka,
- cílem jednotek elektronického boje je získání nadvlády v elektromagnetickém spektru a znemožnění jeho využití protivníkem.

Technika:
RZ-12
MRTP
RUP-FM
RUP-FM-M
MKVR
MVKVR
MUKVR
PPR
C-Guard VHP
LMV STAR V
MKEB

od roku 2011 také:
Věra S/M
SDD
KRTP-96 BORAP
VERA-NG (cca od 2012)


Zánik:

Zdroj:
www.army.cz
www.53brigada.cz
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#233235Verze : 4
MOD
Znak

Zdroj: 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#234544Verze : 0
MOD
LMV STAR-V (VPZ 025 61-91) 532. praporu elektronického boje


Ostrava/Mošnov, Dny NATO 22.9.2012
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/457288
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#457289Verze : 0
MOD
VERA-NG obsluhovaná příslušníky 532. praporu elektronického boje na cvičení Unified Vision 2014 v Norsku, květen 2014. Jednalo se o největší testovací cvičení NATO, jehož cílem bylo ověřit v reálném operačním prostředí schopnosti interoperability jednotlivých sil a prostředků NATO zapojených do plnění úkolů v systému Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance (JISR - společné zpravodajství, průzkum a sledování). Cvičení se konalo koná na letecké základně Ørland a bylo do něj zapojeno více než 2000 osob. Kromě vojáků členských států Aliance se ho účastnili také zástupci dvanácti velitelství a agentur NATO, kteří ověřují operační a technické postupy při vedení společných operací. Kromě systémů VERA-NG do něj česká armáda zapojila i komplet MKEB a další techniku 532. praporu elektronického boje, která byla připojena do jednotné sítě prostředků průzkumu a elektronického boje CESMO (Cooperative Electronic Support Measures Operations) v prostředí ISR.
 - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
 - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
 - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
 - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/535322
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#535323Verze : 0
MOD
MRTP 532. praporu elektronického boje 53. pluku průzkumu a elektronického boje
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 20.9.2015
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/540564
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#540565Verze : 1
MOD
LMV STAR-V (VPZ 025 61-91) 532. praporu elektronického boje
Dny NATO 2015, Ostrava-Mošnov 20.9.2015
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/541986
URL : https://www.valka.cz/532-prapor-elektronickeho-boje-2007-t65665#541987Verze : 1
MOD