Main Menu
User Menu
Reklama

L3

prehľadové fórum

Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 (od roku 1940 L 3/33)
Fiat-Ansaldo Carro Veloce 35 (od roku 1940 L 3/35)


Tančík C.V. 33 (neskôr premenovaný na L 3/33) vznikol prepracovaním britského tančíka Vickers Carden Loyd Mk VI (talianske označenie C.V.29), ktoré Taliansko zakúpilo koncom 20-tych rokov a vyrábalo ich neskôr v licencii. Po odskúšaní prototypov bol prijatý do výzbroje v roku 1933 a o rok neskôr sa dostal k motorizovanej kavalérii. Jeho zlaté obdobie bolo počas talianskej agresie v Habeši, najmä plameňometná verzia bolo veľmi efektívna proti habešským obrancom. Neskôr bol v obmedzenom rozsahu nasadený v bojoch v severnej Afrike a v Juhoslávii sa zúčastňoval na proti partizánskych operáciách. Niekoľko kusov zostalo vo výzbroji armády a polície povojnového Talianska až do roku 1952.

Verzie:
C.V. 33 I Serie - tančík vyzbrojený 6,5 mm leteckým guľometom Fiat-Revelli Modello 14
C.V. 33 II Serie - tančík vyzbrojený 8 mm guľometným dvojčaťom Fiat Modello 14/35
C.V. 33 CR (Carro Radio) – veliteľské vozidlo vybavené vysielačkou Marelli RF 3 CV
C.V. 33 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
C.V. 33 Passerella – mostný tančík so 7 m mostovkou, ktorého rozloženie trvalo posádke 7 minút
C.V. 35 I Serie - predstavený v roku 1935, mal upravenú nitovanú nadstavbu a trup
C.V. 35 II Serie - predstavený v roku 1938, tančík vyzbrojený 8 mm guľometným dvojčaťom Breda Model 38 a mal zjednodušenú nadstavbu
C.V. 35 Passerella – mostný tančík so 6 m mostovkou
C.V. 35 Lf (Lanciafiamme) – plameňometný tančík
Semovente da 47/32 – prototyp stíhača tankov vyzbrojený 47 mm kanónom Breda 47/32 M35
C.V.35 cc (controcarro) - stíhač tankov vyzbrojený 20 mm protitankovou puškou Solothurn alebo 12,7 mm ťažkým guľometom Breda-SAFAT
C.V.38 - možná neoficiální označení, malá série C.V.35 s novým podvozkem se čtyřmi pojezdovými koly na každé straně a obvykle jedním kulometem Breda ráže 13,2 mm

PIGNATO, Nicola; Italian Armored Vehicles of WWII., Squadron/Signal Publications, ISBN 0-89747-475-9
www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/L3-t65369#232616Verze : 4
Reklama