Main Menu
User Menu

Za Boha a národ - Jiří Rajlich

Diskuse
Za Boha a národ


Autor: Jiří Rajlich
Vydavatelstvo: Svět Křídel
Rok vydania: 2006
ISBN - 80-86808-30-0
Ilustrácie - Jozef Anďal
Počet strán: 238


Kniha sa zameriava na 17 slovenských pilotov, ktorým sa podarilo dosiahnuť štatút stíhacieho esa (5 a viac zostrelov). Kniha obsahuje velké množstvo fotografií a ilustrovaných bokoroysov lietadiel. Ide o akúsi obdobu knihy Esa na obloze, ktorá sa zameriavala na čs. stíhacie esá západného odboja.
Každému slovenskému esu je venovaná jedna kapitola ukončená výpisom jeho zostrelov a obdržaných vyznamenaní, všetko pekne prehladné a na mieste.
Keďže väčšina v knihe popisovaných pilotov je málo známa možno knihu hodnostiť ako chválihodný počin. Čo však možno knihe vytknúť (aspoň z môjho pohladu), že pri pilotoch s nižším počtom zostrelov sa rapídne zmenšuje rozsah jeho životopisu. Je pochopitelné, že ide o menej známych pilotov, podrobnejší autorov výzkum však mohol zaiste priniesť rozsiahlejšie informácie. Na mnohých miestach dochádza ku prílišnému rozpisovaniu udalostí (možno povedať k prílišnému obkecávaniu) na úkor faktov. Možno to tak vnímam z pohladu zasvätenejšieho čitatela, ale niektoré pasáže mi pripadali fakt zdlhavé a zbytočné.
Dúfajme však, že sa výskum tejto problematiky touto knihou nezastaví a že bude napredovať a čoskoro pribudnú diela, ktoré naše vedomosti o danej problematike ešte viac prehlbia. Lebo z celkového hladiska ide o knihu nie celkom kompletnú.


Každopádne aj napriek týmto nedostatkom ide v súčasnosti o jediné dielo, ktoré pojednáva o slovenských esách takto ucelene.
URL : https://www.valka.cz/Za-Boha-a-narod-Jiri-Rajlich-t65126#232072Verze : 0