Main Menu
User Menu

CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište)

Praga V3S POROST je veliteľsko štábne vozidlo určené na spracovanie dokumentácie štábu. V pracovisku môže súčastne pracovať skupina 6-10 funkcionárov. Pracovisko umožňuje štábne práce s mapami, grafické práce na doske, spojenie v diaľkovej a miestnej telefónnej sieti. Vozidlo je riešené tak, aby obsluha mohla vykonať aj základnú osobnú hygienu. Vozidlo je vo výzbroji OS SR.


Vlastná nadstavba (podvozok je vozidlo Praga V3S) sa skladá:
- pevná časť (rám, predná a zadná stena, strecha)
- pohyblivá časť (bočné steny, sklopné podlahy a strechy)
- vybavenie vozidla (skladací stôl, TP-25, elektrická rozvodňa, voliteľné spojovacie vybavenie - v súčasnosti napr. satelitný telefón, fax, pevná linka, mobilné telefóny, rádiostanice RF-1325 a pod.).


Pracovisko POROST môže byť napájané z priemyselnej energetickej siete, alebo z elektrocentrál, v prípade jeho rozvinovania je spravidla súčasťou miesta velenia, ktoré obsahuje aj ďalšie prostriedky, napr. Praga V3S-ŠA, SPŠP prípadne Praga V3S-JVR.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#262359Verze : 0
MOD
POROST = pojazdné rozkladacie stanovište. Niekde ešte mám fotku rozloženého vozidla.
CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) -


CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) -


CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#231763Verze : 0
MOD
Porost v rozloženom stave
CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#232328Verze : 0
MOD
POROST v akcii (vlastné foto z výcviku Práporu podpory velenia Trenčín, 16.07.2008).
CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) - POROST

POROST

Web autora : www.bukovan.tk

URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#262417Verze : 2
MOD
Částečně rozložený Porost nabízený k prodeji.
CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) - Zdroj: http://www.armypoint.cz/

Zdroj: http://www.armypoint.cz/
CZK - Praga V3S POROST (pojazdné rozkladacie stanovište) - Zdroj: http://www.armypoint.cz/

Zdroj: http://www.armypoint.cz/
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#291455Verze : 0
Vzpomínka pana Z. Dubače na štábní pracoviště POROST:


"S touto technikou jsem se setkal u VÚ 5648 v Drhovicích - služba v letech 1985-1987, kde sídlila část provozního pluku ZVO. Vedle nás - provozáků - byla výpočetní stanice ZVO a k přepravě počítačů jim sloužily návěsy za T-138 a T-148 4x4. Po jejich vyřazení byly tyto návěsy (vždy 3 a 3) přestavěny na pojízdná stanoviště velení ZVO a záložního stanoviště ZVO.
V sestavě byly 3 návěsy, 1x nástavba PV3S "Šifrák", a jeden PV3S Porost.
Vše bylo sestaveno do jednoho pracoviště a kryto jednou(!) maskovací sítí - rozměr si račte představit a taky manipulaci, když se musela vyzdvihnout na střechu návěsu (cca výška 3,4 m) a byla nasáklá vodou.
Tyto návěsy měly jednu zvláštnost. Narozdíl od všech podobných neměly typicky kulaté rohy na střeše - rohy byly zkosené a ploché, vnitřní prodtor byl o něco vyšší. V přední části byly umístěny 2 soupravy naftového topení a byly vybaveny vnitřním spojovacím zařízením (spojení prý fungovalo až do Moskvy - proč ne?). Uvnitř byla výbavy složící jako kancelář velitele, ve druhém prcoviště štábu a ve třetím spojovací služba spolu se štábním doprovodem. Pozůstatkem přetlakové filtrovenilace, která už tam nebyla byly dvojpákové uzávěry zadních dveří. Další odlišností byly výsuvné nohy u zadních tandemových náprav. Celé pracoviště se vždy po příjezdu na místo nivelovalo (snad aby se generálům nekutálely tužky ze stolu) i za cenu odpojení od tahače a zakopání do terénu.
Ve vašich popisech techniky také nikde není zmínka (u T-138 a T-148) nač byly na předním nárazníku otvory ve tvaru zámku (vlevo po směru jízdy). Tak tedy - byly určeny k zavěšení naftového topení - umístěného ve skříni na pravé straně za kabinou - to se vytáhlo, zavěsilo na závěsy, napojilo pomocí zásuvky na nárazníku a ve velkých mrazech se naprosto pohodlně zahřál a nastartoval motor. O této možnosti mnohdy nevěděli ani řidiči.Když jsem to poprvé dělal, (týdenní pobyt na Doupovské pile cca -20°C) tak na to lampioni koukali jako zjara."
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-POROST-pojazdne-rozkladacie-stanoviste-t65018#425984Verze : 3
MOD