Main Menu
User Menu

Zlatá námořní medaile [1793-1840]

Naval Gold Medal

Zlatá námořní medaile bylo vyznamenání udělované mezi lety 1794 až 1816 služebně starším důstojníkům královského námořnictva za odvahu či umění projevené v konkrétních bojových akcích.


Razila se ve dvou různých velikostech. Velká medaile byla udělována vlajkovým důstojníkům (admirálové), komodorům a starším kapitánům. Bylo jich uděleno celkem 22. Menší medaile byly udělovány kapitánům jednotlivých lodí a bylo jich uděleno 112.Na obrázku Zlatá námořní medaile (kapitánská) za bitvu u Trafalgaru. Líc: Stylizovaná postava Británie, ozbrojená kopím v její levé ruce a štítem u nohou postaveným na palubě starobylé galéry, její pravá noha spočívá na helmě. Británie je právě korunována vavřínovým věncem okřídlenou postavou symbolizující vítězství. Průměr medaile je 33 mm, materiál zlato.


Nápis na rubu: "CHARLES JOHN MOORE MANSFIELD CAPTAIN OF H.M.S. MINOTAUR ON THE 21 OCTOBER MDCCCV THE COMBINED FLEETS OF FRANCE AND SPAIN DEFEATED" (Charles John Moore Mansfield, kapitán lodi Jeho Veličenstva Minotaur 21. října 1805, kombinovaná flotila Francie a Španělska poražena).


Stuha je zlatá s černými okraji, medaile je vybavena originálním červeným kulatým pouzdrem.


Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Naval_Gold_Medal
www.nmm.ac.uk
URL : https://www.valka.cz/Zlata-namorni-medaile-1793-1840-t65011#231744Verze : 0
MOD
Tato medaile, dobře popsaná kolegou Radem si jistě zaslouží i obrázek medaile z obou stran. Za povšimnutí stojí i zvláštní ochranné pouzdro v které je medaile uložena a které sloužilo k tomu, aby medaile netrpěla otěrem.


Na druhém obrázku (dobová rytina) vidíme nositele této vzácné medaile a způsob nošení dekorace.
URL : https://www.valka.cz/Zlata-namorni-medaile-1793-1840-t65011#363952Verze : 0
Václav Měřička : Zlatá medaile pro námořnictvo


Tato medaile byla založena u příležitosti vítězství lorda Viliama HOWEHO nad francouzským loďstvem dne 1. června 1794. Medaile se udělovaly do konce roku 1815.


Celkem byly raženy dvě medaile :


- větší zlatá medaile o průměru 2 palců a byla určena admirálům
- menší zlatá medaile v průměru 1,25 palce kapitánům


Na lícové straně této kruhové medaile byla zpodobena anglická galera s příďovým zobcem. Na galeře stojí alegorická postava BRITANIE v toze a s helmici na hlavě. Postava drží v levici kopí, pravici má spuštěnou v klíně. Pravá noha je postavena na lodní můstek. Na přídi stojí postava okřídlené bohyně Vítězství, která vkládá na skráně BRITANIE věnec. Za postavou BRITANIE je umístěn oválný štít Unie (Prapor Union Jack)


Na rubní straně je pouze věnec složený z dubové a vavřínové ratolesti. Do prázdného středního prostoru se doplňovalo (dorývalo) jméno majitele medaile a místo bitvy, za kterou toto vyznamenání obdržel (viz popis kolegy Rada).


Medaile je opatřena prostým naletovaným ouškem, kterým je kolmo provlečen závěsný kru na stuhu. Tato je 1, 75 palce široká bílá se širokým modrým okrajovými pruhy.


Rubní strana menších medailí není opatřena složeným věncem. Jen okraj této medaile je zvýšený a jméno se opět vyrývá do středu prázdné plochy.


Větší medaile určená admirálům se nosila jako náhrdelní dekorace, menší na náprsní stuze obyčejně v knoflíkové dírce. Na stužku kapitánské medaile se upevňoval zlatý knoflíček.


Poprvé byla medaile udělena samotným králem Jiřím III. na palubě lodi Queen Charlotte, když se loďstvo vrátilo z vítězné bitvy do Spitheadu. Admirál lord Howe obdržel od krále honosný meč, jehož jílec je zdoben brilianty, pět dalších vysokých důstojníků obdrželo zlaté řetězy, na kterých byly medaile nošeny. Medaile samy nebyly však admirálům a čtrnácti kapitánům přiděleny dříve než v listopadu 1796.Prakticky stejné medaile byly udělovány později i za jiné námořní akce. Jednalo se o bitvu :


- u Mysu Sv. Vincenta v roce 1797
- u Camperdownu v roce 1797
- bitva na Nilu v roce 1798
- bitva u Trafalgaru v roce 1805
- a konečně i za celou řadů menších bojových akcí, které podnikly britské lodi.


Celkem bylo do roku 1815 uděleno :


- velkých zlatých medailí 22
- malých zlatých medailí 117


Admirál Horatio NELSON, který medaile vysoce hodnotil, nemohl přenést přes srdce a smířit se s rozhodnutím vlády, která odmítla udělit jemu a jeho důstojníkům medaile za akci u Kodaně v roce 1801. Vláda tehdy rozhodla, že by Dánové se cítili dotčeni. Dvakrát se medaile dostala poručíkům, kteří po smrti kapitána ještě v průběhu bitvy nastoupili na jeho místo. Medaile byly zrušeny v roce 1815, kdy dochází k rozšíření vojenského Lázeňského řádu na tři stupně.


Medailérem těchto medailí pro bitvu na Nilu byl Mr. Davison, pro bitvu u Trafalgaru Mr. Boulton. Avšak tyto medaile ražené zřejmě mimo vládního nařízení nebyly státem zcela uznány, ale na dobových stejnokrojích námořníků nošeny byly.


Poznámka :


Připisuji jako vzpomínku na pana Václava Měřičku, který byl a je vzorem všem Slovensko-moravsko českým faleristům. Jeho památce čest.


Základní literatura :


Donald HALL : British Orders, Decoerations and Medals .
Václav Měřička : Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1789 – 1815. Praha 1965
Zlatá námořní medaile [1793-1840] - Pamětní ( olověná ) medaile k vítěznému střetu oblíbeného admirála.

Pamětní ( olověná ) medaile k vítěznému střetu oblíbeného admirála.
Zlatá námořní medaile [1793-1840] - Earl Howe - Medal for the  Glorius  ( aktuální cena  1800  USD )

Earl Howe - Medal for the Glorius ( aktuální cena 1800 USD )
URL : https://www.valka.cz/Zlata-namorni-medaile-1793-1840-t65011#364239Verze : 0