Main Menu
User Menu

SOV - BMP-1 (prehľad verzií)

Verze (v zátvorke uvedené označenie prototypu, prípadne aj kódové označenie NATO)
Objekt 764 - prototyp bojového vozidla v období 1964-1965.

BMP-1 (Objekt 765Sp1) - základní varianta, vyrábaná v rokoch 1966-1969

BMP-1 (Objekt 765Sp2) - mierne modifikovaná varianta, vyrábaná v rokoch 1969-1973, hmotnosť vozidla zvýšená na 13 t

BMP-1 (objekt 765Sp3) - modifikovaná varianta vyrábaná v rokoch 1973-1979, hmotnosť zvýšená na 13,2 tony, nový zameriavač 1PN22M2, použitie trieštivo-trhavej munície

BMP-1 (Objekt 765Sp8) - modifikácia vybavená automatickým granátometom AG-17 (s palebným priemerom 290 granátov)

Objekt 765 - projekt BMP s vežou umiestnenou v zadnej časti vozidla, koniec 60-tych rokov

Objekt 768 - projekt vozidla na báze BMP-1 vyvinutý v roku 1972, oproti základnej verzii došlo k zmene prednej časti vozidla, podvozok mal 7 pojazdových kolies a pribudol tlmič na 2 pojazdovom kolese.

Objekt 769 - projekt vozidla na báze BMP-1 vyvinutý v roku 1972 použitím podvozku Objektu 768. Vo veži bol použitý kanón kalibru 30 mm. Na základe tohto projektu sa začal vývoj vozidla BMP-2

Objekt 680 - projekt vozidla na báze BMP-1 vyvinutý v roku 1972, na vozidle je použitý experimentálny typ veže s externe umiestneným 30 mm kanónom

Objekt 675 - bojové vozidlo postavené na báze BMP-1 v roku 1974. Používa dvojmiestnu vežu, na zákalde tohto vozidla sa začala sériová výroba vozidla BMP-2

Objekt 681 - bojové vozidlo pechoty na báze BMP-1 vyvinuté v roku 1977, používa poloautomatický kanón kalibru 73 mm

BMP-1D - varianta opatřená přídavným pancéřováním vzniklá na základě zkušeností z afghánské války

BMP-1K (Objekt 773, BMP M1974) - velitelská verze odvozená od základní varianty BMP-1

BMP-1P (Objekt 765Sp4) - varianta opatřená PTRK Fagot / Konkurs

BMP-1PK - velitelská verze odvozená od základní varianty BMP-1P

BMP-1PG - varianta opatřená granátometem AGS-17 Plamja, hmotnosť zvýšená na 13,6 tony

BMP-1KŠ (Objekt 774, BMP M1978) - velitelsko-štábní vozidlo

BMP-1KŠM (9S743) - veliteľsko štábne vozidlo s iným rádiokomunikačným vabevním

MP-31 (1V31) - veliteľsko-štábne vozidlo automatizovaného systému velenia PASUV

BMP-1M - verze z koce devadesátých let opatřená věžovým kompletem Kliver

BREM-2 - vyprošťovací opravárenské vozidlo

BREM-4 - vyprosťovacie pásové vozidlo (v ČSSR vyrábané vozidlá sú značené ako VPV)

RM-G - dílna technické pomoci

IRM - ženijné prieskumné vozidlo

BTZ-3 - cisterna na prepravu paliva

BMP-PPO - vozidlo pre výcvik veliteľov družstiev (vozidiel)

PRP-3 - dělostřelecké průzkumné vozidlo

PRP-4 - dělostřelecké průzkumné vozidlo

BRM-1 (BMP M1976/1) - bojové prieskumné vozidlo
BRM-1K (BMP M1976/2) - bojové průzkumné vozidlo

BVP-1 - licenční vozidla vyráběná v Československu
- PzPK Sněžka - prieskumný a pozorovací komplet na predlženom podvozku
- BPzV Svatava - bojové prieskumné vozidlo
- PRÁM-S - samohybný 120mm mínomet na predlženom podvozku
- DTP-90/DTP-90M - dielňa technickej pomoci
- MU-90 - mínový ukladač
- OT-90/OT-90M - obrnený transportér
- VP-90 - veliteľské pracovisko odvodené z OT-90
- ZV-90 - bezvežové vozidlo technickej pomoci
- Bouře III - vozidlo pre vedenie psychologických operácií
- SVO - salvový výbušný odmínovač
- AMB-S - obrnené sanitné vozidlo na predlženom podvozku
- DP-90 - delostrelecká pozorovateľňa

Prototypy vozidiel postavených na podvozku BVP-2
- BPzV Vyšehrad - bojové prieskumné vozidlo
- BPzV Sněžka - bojové prieskumné vozidlo

BWP-1 - polské označení pro BMP-1

MLI-84 - rumunská verze

BMP-1A1 Ost - verzia upravená pre potreby Bundeswehru

Type 86 (WZ 501) - verze vyráběná v Číně
- WZ-501A - verzia vyzbrojená 25 mm kanónom miesto 73 mm kanóna
- WZ-503 - bezvežová verzia vyzbrojená guľometom
- WZ-504 - raketový stíhač tankov
- WZ-505 - sanitné vozidlo
- WZ-506 - veliteľské vozidlo
- NFV-1 - prototyp vybavený 25 mm kanónom M242


Niektoré BMP-1 boli upravené pre použitie odmínovacieho pluhu KMT-10


Autor pôvodného prehľadu: cichy, doplnil som ďalšie, mne známe varianty.
URL : https://www.valka.cz/SOV-BMP-1-prehlad-verzii-t64849#231209Verze : 1
MOD