Main Menu
User Menu

SOV - BMP-1K (veliteľské vozidlo)

Objekt 773

BMP-1K ("Objekt 773") (БМП-1К, "Объект 773") - veliteľské bojové vozidlo na báze BMP-1. Vyrábané od roku 1972. Oproti BMP-1 je vybavené rozšíreným rádiokomunikačným vybavením, navigačnou aparatúrou a vylepšeným vnútorným hovorovým zariadením. Hlavňová a raketová výzbroj zostala zachovaná a je rovnaká ako u BMP-1. Určité zmeny nastali v priestore výsadku, kde boli vytvorené pracoviská pre troch dôstojníkov a boli zlikvidované niektoré strielne.


Nezamieňať s československým BVP-1K, aj keď ide o vozidlá s rovnakým určením a konštrukciou, sú medzi nimi určité rozdiely -

Citace - palič :

BMP-1K má jinde umístěné anténní klouby (na bočním pancíři vzadu a nedivil bych se, kdyby to bylo v místě poslední střílny) a dovolil bych si tvrdit, že má i jinou vnitřní konfiguraciZdroj: https://www.valka.cz/topic/view/29605/
https://www.textreferat.com/referat-4393-3.html
https://armoured.vif2.ru/bmp-1.htm
https://armor.kiev.ua/Tanks/Modern/BMP1

SOV - BMP-1K (veliteľské vozidlo) - BMP-1K (Múzeum Kubinka)

BMP-1K (Múzeum Kubinka)
URL : https://www.valka.cz/SOV-BMP-1K-velitelske-vozidlo-t64808#230990Verze : 0
MOD
BMP-1K, tiež aj Izdelije 773, v dokumentácii NATO BMP M1974 je určené pre zabezpečenie činnosti veliteľa motostreleckej (mechanizovanej) roty vyzbrojenej bojovým vozidlom pechoty BMP-1. Rozšírené rádiokomunikačné vybavenie zahŕňa rádiostanice R-123, R-126 a R-107.


V priestore roja na ľavej strane po smere jazdy sú pozície spojára a strelca, na pravej strane sú pozície dvoch dôstojníkov z velenia roty, zdravotníka a ostreľovača. Strielne a periskopy na pravej strane priestoru roja sú zaslepené, na ľavej strane zostala zachovaná jedna strielňa s periskopom. Na pravej zadnej časti vozidla je umiestnená malá teleskopická anténa.


Pre velenie na vyšších stupňoch (prápor, pluk) bola vyvinutá veliteľsko-štábna modifikácia BMP-1KŠ.


Zdroj: Steven Zaloga, Peter Sarson - Osprey - New Vanguard 12 - BMP Infantry Fighting Vehicle 1976-94, Osprey 1994, ISBN 1 85532 433 4


*V zdroji je uvedené Izdelije 767, ale podľa ruských zdrojov má toto označenie prieskumné vozidlo PRP-3.
URL : https://www.valka.cz/SOV-BMP-1K-velitelske-vozidlo-t64808#231058Verze : 0
MOD
V roku 1979, po zavedení modelu BMP-1P sa do výroby zaviedli veliteľské verzie BMP-1PK.
URL : https://www.valka.cz/SOV-BMP-1K-velitelske-vozidlo-t64808#255285Verze : 0
MOD