Main Menu
User Menu
Reklama
Mk.94


Chemická puma využívající tělo konvenční bomby Mk.82. Bojovou část tvoří nervově paralytické látka sarin o hmotnosti 49 kg.


Mk.94 byla zavedena do výzbroje amerického námořnictva a námořní pěchoty zhruba v polovině šedesátých let. Vyrobeno bylo patrně 2 517 kusů této munice.


V listopadu 1985 souhlasil americký Kongres s destrukcí 90% celkových zásob chemické munice amerických ozbrojených sil, v říjnu 1992 pak padlo rozhodnutí zničit i zbylé zásoby chemických zbraní. V květnu 1997 byla dokončena likvidace 2 490 těchto pum v závodě na atolu Johnston ležícím 1 328 km jihozápadně od Havaje. V závodě UMCDF (Umatilla Chemical Agent Disposal Facility) bylo posledních 27 pum Mk.94 zničeno 18. května 2006.Zdroje
1) Agent Storage
2) Depot and Disposal Facility reach significant milestones
3) Archiv autora
Mk.94 - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.valka.cz/Mk-94-t64729#230850Verze : 0
MOD
Reklama