Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.09.1943-DD.03.1944 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, NorimbergNürnberg /
DD.09.1943-DD.05.1944 Daimler-Benz AG, Berlin /
DD.08.1943-DD.07.1944 Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover GmbH, Hannover /
DD.09.1943-DD.01.1944 DEMAG Fahrzeugwerk GmbH, Falkensee /
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1943-DD.07.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 2200
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
44800 kg 98767 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8660 mm 28 ft 4 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
32701) mm 10 ft 8 ¾ in 1)
Celková výška:
Overall Height:
2995 mm 9 ft 9 ⅞ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
560 mm 1 ft 10 in
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm 2 ft 2 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.09 MPa 13.05 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 80 mm
boky - 40 mm
zadok - 40 mm
strop - 16 mm
dno - 16-30 mm

Veža:
štít kanóna - 100 mm
čelo - 100 mm
boky/zadok - 45 mm
strop - 16 mm
Hull:
front - 80 mm
sides - 40 mm
rear - 40 mm
roof - 16 mm
belly - 16-30 mm

Turret:
gun mantlet - 100 mm
front - 100 mm
sides/rear - 45 mm
roof - 16 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3) Maybach HL 230 P30 (12 cyl., gasoline, water cooled, 23.095 ccm)
Výkon:
Power:
514,8 kW při 3000 ot/min 690.4 bhp at 3000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R) ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h 19 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 km 155 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km 68 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,45 m 96 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m 35 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,9 m 75 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 42 L/70
(79 nábojov)
7,5 cm KwK 42 L/70
(79 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm (4.200 nábojov) 2x machine gun MG 34 cal. 7,92 mm (4.200 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) bez Schürzenov

Pásy:
Kgs 64/660/150 (87 článkov v jednom páse)
1) without Schürzen

Tracks:
Kgs 64/660/150 (87 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#421574 Verze : 1
Už krátko po spustení sériovej výroby Panthera sa na porade WaPrüf 6 a zástupcov firmy Rheinmetall preberali inovačné zmeny nového tanku, ktoré viedli k verzii Panther Ausf. A. V podstate korba tanku bola zachovaná z typu Panther Ausf. D, zásadné modifikácie prekonala veža a jej vybavenie.

Zmeny verzie Ausf. A voči verzii Ausf. D a modifikácie zavádzané počas výroby:
- Tvar "zámkov" pancierových plátov veže bol modifikovaný. Pri verzii Ausf. D mali rybinovitý tvar, pri verzii Ausf.A už bol jednoduchšieho štvorcového tvaru (viď. pripojený obrázok nižšie).
- Otáčanie veže v závislosti na otáčkach motora. Samotné hydraulické ovládanie bolo typu Böhringer-Sturm Type L4S a pohon hydrauliky bol napojený priamo na motor tanku. Strelec vedel ovládať rýchlosť otáčania veže. Hydrauliku ovládal nožnými pedálmi. Obrat veže o 360° bol možný v závislosti na otáčkach motora a navolenej rýchlosti (pomalá a vysoká) v rozmedzí 15-93 sekúnd.
- Zjednodušil sa ručný odmerový mechanizmus ovládania veže.
- Pomocný posuv veže ovládaný nabíjačom musel byť prepracovaný, pretože jeho časti zavadzali pri vyberaní munície.
- Hlavnou zmenou, podľa ktorej sa dajú rozlíšiť prvé tanky verzie Ausf. A od verzie Ausf. D je nová veliteľká vežička na veži. Vežička bola vyrobená z až 100 mm hrubého panciera, po jej obvode bolo sedem pozorovacích periskopov, ktoré sa v prípade poškodenia dali ľahko vymeniť. Ukazovateľ azimutu bol vo vnútri vežičky a bol rozdelený na hodiny (1-12). Aby to však nebolo tak jednoduché, prvé tanky verzie Ausf. A produkované v 9/1943 vo firme MAN mali pôvodnú veliteľské vežičku z Panthera Ausf. D.
- Štít kanóna dostal gumené tesnenie. Zmenil sa tvar externého krytu brzdovratného ústrojenstva kanóna i samotného štítu kanóna.
- Zrušili sa ochranné striešky streleckých portov na veži, pretože tieň, ktorý vrhali pôsobil demaskujúco.
- Modifikovali sa sedačky strelca a nabíjača.
- Nabíjač dostal na strop veže pozorovací periskop chránený pancierovým krytom.
- Modifikovali sa otvory pre zabezpečujúce "preplachovanie" hlavne od spalín.
- Ložiskové uloženie veže bolo utesnené gumovým tesnením s pružinou pred vnikaním vody pri hlbšom brodení.
- Strelec dostal zjednodušený ukazovateľ azimutu (1-12 hodín).

Disky pojazdových kolies boli pôvodne spájané 16 skrutkami. Postupne sa začali používať pojazdové kolesá, ktorých disky boli spájané 24 skrutkami.
Od 9/1943 sa začal aplikovať zimmerit.
Problémy s netesnosťou priestoru v hlavách valcov Maybachu HL 230 P30 bolo vyriešené pridaním medených krúžkov do drážok pre tesnenie hlavy valcov. Motor samotný i chladiaca sústava prešli ďalšími modifikáciami. Od 11/1943 boli motory vyrábané s maximálnymi otáčkami 2500 ot/min. Zníženie otáčok bolo z dôvodu prehrievania motora pri vyšších otáčkach. Od 11/1943 dostávali motory modifikované ložiská, u skôr vyrobených motorov dochádzalo k ich skorému zničeniu. V 3/1944 bol úpravou piestov zmenený kompresný pomer z 1:68 na 1:64.
V zime 1943/44 sa začali na pásy Panthera montovať drapáky pre pohyb na zamrznutom/zľadovateľom teréne tzv. Mittelstollen. Takýto drapák sa mal montovať na každý piaty až siedmy článok pásu a rýchlosť tanku sa nemala pohybovať viac než 15 km/hod.
Od 651. vyrobeného tanku Panther Ausf.A (11-12/1943) sa montoval nový rám pre vežovú platformu vyrobený z ohýbaných a zváraných trubiek.
V 11-12/1943 bolo na niekoľkých vyrobených tankoch namontované v zadnej časti korby ťažné zariadenie prebraté z Bergepanthera. Otvory pre jeho montáž sa vyrábali od 9/1943 do 4/1944, no montáž prebehla len na niektorých tankoch.
Panther Ausf.A vyrábaný v období 8-12/1943 mal štandardne montovaný rovnaký binokulárny zameriavač kanóna T.Z.F.12, odklápateľný kryt korbového guľometu a výstrelné otvory v bokoch a v zadnom pancieri veže ako predchádzajúca verzia Ausf. D. Monokulárne zameriavače kanóna T.Z.F. 12a, Kugelblende pre korbový guľomet a veže bez streleckých portov sa začali produkovať na prelome 11-12/1943.
Od 12/1943 je známa prvá montáž modifikovaného stropu korby. Do tohoto obdobia mal strop korby po obvode zámkový tvar, od tohoto obdobia sa začal používať pancierový plát bez zámkových výrezov.
Od rovnakého obdobia sa začal montovať na strop veže Nahverteidigungswaffe (obranný a signalizačný granátomet). Reálne sa začal montovať v 4/1944, dovtedy vyrobené tanky mali otvor pre jeho montáž zaslepený krytom.
Posádka mala v zimnom období k dispozícii ohrievanie bojového priestoru pomocou chladiacej sústavy, konkrétne pomocou ľavého ventilátora chladiča. Ten sa otáčal opačným smerom ako pravý. Vťahoval vonkajší vzduch cez chladič do výstupu kúrenia, kde sa dala intenzita kúrenia regulovať pomocou klapiek. Vzhľadom na opačný ťah ventilátora sa zhoršil odvod tepla výfukových plynov na ľavej strane. Preto sa na ľavej strane zaviedol modifikovaný výfuk. Po bokoch pancierového krytu výfuku boli vyvedené ďalšie dve výfukové potrubia. Keď sa zmenilo počasie a bolo nutné výdatnejšie chladenie, nahradil sa ventilátor pôvodným s opačnými otáčkami a boli odstránené vnútorné potrubia pre ohrev priestoru posádky.

Ďalšie úpravy sa týkali zadnej časti korby. Úchyty pre kľuku na štartovanie motora sa presunuli pod pravý kryt výfuku. Koncové svetlo pre presun v kolónach sa montovalo vľavo nižšie od ľavého krytu výfuku. Horizontálne uchytený zdvihák nosnosti 15 ton bol nahradený vertikálne uchyteným zdvihákom nosnosti 20 ton. Montoval sa medzi výfukové potrubia. Na kryt chrániaceho prístup k motoru (s otvorom pre štartovanie motoru kľukou) sa začalo montovať ťažné zariadenie. Tieto úpravy sa postupne zavádzali od 2/1944, prechod na ne bol dosiahnutý v polovici 4/1944.
16.3.1944 bolo inšpektormi Waffenamtu firme M.N.H. hlásené, že ich vyrobené tanky neboli vybavené gumených tesnením pre štít kanóna a nebudú akceptované na prijatie. Dodávateľ tesnení nebol schopný dodať potrebné množstvo a preto neboli tanky Fgst.Nr. 154801 - 155206 (celkovo 406 tankov) týmto tesnením vybavené. Okamžite sa vypracovalo náhradné riešenie a to utesnenie pomocou plachtovín.
11.4.1944 bola WaPrüf 6 objednaná modifikácia ukazovateľa azimutu vo veliteľskej vežičke z dôvodu nutnosti neskoršej montáže infrazariadení. Pravdepodobne z nemožnosti úpravy bola montáž tohoto ukazovateľa v 4/1944 zrušená.
V 6/1944 bola na strope veže zavedená montáž troch úchytov pre 2-tonový žeriav určený pre opravy tanku.

Okrem modifikácie pojazdových kolies (16 vs. 24 skrutiek), aplikácie zimmeritu, zníženiu max. otáčok motora a montáže úchytov pre 2-tonový žeriav sa Waffenamtom autorizovali i ďalšie menšie modifikácie a do sériovej výroby implementovali ďalšie návrhy z bojových jednotiek, napr. od 6/1944 sa začala montáž úchytu na zadný poklop na zadnom pancieri veže atď. Jednotky prevádzali i niektoré neautorizované modifikácie napr. montáže úchytov článkov pásov na boky veže, montáže náhradných kolies na boky veží alebo korieb. Montáže rôznych kovových debničiek na prevoz materiálu, či premiestnenie valcového kontajnera na prevoz čistiaceho vyteráku a tyče na čistenie hlavne z ľavého boku na zadnú stropnú časť korby atď.

Produkcia Pz.Kpfw.V Ausf.A


Kontraktom pridelené Fgst.Nr.TováreňObdobie výrobyPočet vyrobených kusovPoznámka
210255 - 210899M.A.N.9/1943 - 3/1944645
151901 - 152575Daimler-Benz9/1943 - 5/1944675
154801 - 155630M.N.H.8/1943 - 7/1944830
158101 - 158150Demag9/1943 - 1/1944cca 50Firemná továreň v Benrath. Počet vyrobených tankov je len odhad, originálne hlásenia sa nezachovali.
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank: The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995

Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#489550 Verze : 6
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther ("rudá 211"), Musée des Blindés Saumur, červen 2007. Tento Panther (výrobní číslo podvozku 155506) byl vyroben závodem MNH v červnu 1944. Tank je v provozuschopném stavu.
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#223827 Verze : 0
Velitelský (Befehlspanzer) Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther ("rudá II01"), Panzermuseum Munster, 2011. Uvedený stroj byl vyroben závodem MAN v únoru 1944. Během války tank ukořistili Francouzi, kteří ho v roce 1946 prodali švédské armádě k testovacím účelům. Švédové tank darovali v říjnu 1961 německému Bundeswehru, který ho v letech 1980 až 1981 nechal renovovat. Od roku 1981 je pak stroj "rudá II01" vystavován v Panzermuseum Munster.


Doplnenie:
Tank má prehodené výfuky. Trojitý výfuk sa montoval len na ľavú stranu. Zle má uchytené pozičný svetlomet pre pohyb v kolóne. Saumurský Panther to má správne.
brano
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#403208 Verze : 0
Další dobové fotky
Dolin
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#191669 Verze : 0
Protože toto vlákno není vůbec tak fotograficky obsáhlé (vzhledem k vláknům verzí D a G stejného tanku) jak se sluší vkládám nějaké fotografie pro rozšíření.
Dolin
Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#191667 Verze : 0
www.ebay.de
www.ebay.com
www.bundesarchiv.de

Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. A Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-A-Panther-t6441#489970 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více