Main Menu
User Menu

4. protiletadlový pluk [1978-1983]

4th Anti-Aircraft Regiment

     
Název:
Name:
4. protiletadlový pluk
Originální název:
Original Name:
4. protiletadlový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1978
Předchůdce:
Predecessor:
4. protiletadlový dělostřelecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1983
Nástupce:
Successor:
4. protiletadlový raketový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1978-01.09.1983 4. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.09.1978-01.09.1983 Havlíčkův Brod, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1978-01.09.1983 Man, Jiří (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinatjavascript:void(0);ed Units:
01.09.1978-01.09.1983 Baterie velení
01.09.1978-01.09.1983 1. palebná baterie (S-60)
01.09.1978-01.09.1983 2. palebná baterie (S-60)
01.09.1978-01.09.1983 3. palebná baterie (S-60)
01.09.1978-01.09.1983 4. palebná baterie (30 mm PLDvK)
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6195
Zdroje:
Sources:
armada.vojenstvi.cz, kronika 35. plrb
URL : https://www.valka.cz/4-protiletadlovy-pluk-1978-1983-t64399#407857Verze : 1
MOD
Vznik:
1945 - 4. pldo Levoča
06/1945 - 09/1945 Šaľa nad Váhom
09/1945 - 04/1949 Žilina
08/1951 - 9. pldo Bratislava
04/1955 - 4. plo Bratislava
1956 - 4. protilietadlový pluk Brno, krátko na to presunutý do Žideníc


Neskôr pluk vystriedal viacero názvov a posádok.


Výzbroj z r. 1956:
PLK - 57 mm, 85 mm; PLdvK - 30 mm ; veľkokalibrové guľomety 12,7 mm


V osemdesiatych rokoch bol prezbrojený na 2K12 KUB.


Zdroj: Apológia 7/1999
URL : https://www.valka.cz/4-protiletadlovy-pluk-1978-1983-t64399#229735Verze : 0
MOD
Kronika 35. plrb Rožňava uvádza, že útvar vznikol reorganizáciou v roku 1961 ako 4. protiletadlový oddíl v posádke Havlíčkův Brod v kasárňach "Na letišti" a to reorganizáciou 4. protiletadlový dělostřelecký oddíl z posádky Židenice-Černý pole. 28.8.1964 útvar bol vyznamenaný rozkazom prezidenta Pametnou medajlou ku 20. výročiu SNP SNP a 28.4.1965 Pamätnou medailou ku Pamätnou medailou ku 20. výročiu oslobodenia Československa.


Veliteľ oddielu:
DD.MM.1960-DD.MM.1962 mjr. František Haviger
DD.MM.1962-DD.MM.1963 mjr. Jaroslav Mls
DD.MM.1963-DD.MM.1965 mjr. František Selič
DD.MM.1965-DD.MM.1970 mjr. František Kmoníček
DD.MM.1970-DD.MM.1973 pplk. Jan Skrášek
DD.MM.1973-DD.MM.1978 pplk. Zdeněk Šindler
DD.MM.1978-DD.MM.1985 pplk. Jiří Man


Zdroj: Kronika 35. plrb Rožňava
URL : https://www.valka.cz/4-protiletadlovy-pluk-1978-1983-t64399#450584Verze : 0
MOD