Main Menu
User Menu

Skupina Abwehru 218 Edelweiß

Abwehrgruppe 218 Edelweiß

Abwehrgruppe 218 Edelweiß
Kampfgruppe Edelweiß
Skupina abwehru 218 Protěž


Vysvětlení k názvům: Česká verze není, pokud vím, obvyklá a zaběhnutá, resp. já na takovou zatím nenarazil. Abych ale vyhověl pravidlům o uvádění českých verzí názvů jednotek v Předmětu, dovolil jsem si tento překlad. Název s Kampfgruppe byl údajně občas používán a uvádím jej pro úplnost. Děkuji za pochopení.Jedná se o zpravodajskou a protipartyzánskou jednotku spadající pod stíhací svaz SS Jihovýchod (SS-Jagdverband Südost), resp. jemu podřízenou stíhací skupinu SS Slovensko (SS-Jagdeinsatz Slowakei).


V čele této jednotky stál major / SS-Sturmbannführer Erwein hrabě von Thun und Hohenstein. Jeho zástupcem byl kapitán / SS-Hauptsturmführer König. Důstojníkem pro zvláštní úkoly byl poručík / SS-Untersturmführer Junghans. Štáb tvořili příslušníci někdejší divize Brandenburg.


Jednotka se začala formovat během září 1944 v Žilině. Skládala se ze čtyř oddílů - německého, kozáckého, kavkazského a slovenského. Německému velel sám Thun. Slovenskému poručík Kaniok, po čase vystřídaný stotníkem / SS-Hauptsturmführerem Nižňanským. V čele kozáckého stál šikovatel / Waffen-Oberscharführer Berlisov a v čele kavkazského šikovatel / Waffen-Oberscharführer Chan. U obou posledně jmenovaných sloužili němečtí poradci. U kozáckého oddílu to byl šikovatel / Oberscharführer Krampf a u kavkazského šikovatel / Oberscharführer Murbach. Thun měl navíc přímo k dispozici skupinu zhruba dvaceti lidí z řad bývalých partyzánů, kteří byli nasazováni za účelem infiltrace do partyzánských skupin. Slovenský oddíl měl zhruba 130-200 příslušníků, ostatní tři zhruba po 50. V součtu se počet příslušníků pohyboval kolem čísla 300. Maximum bylo zhruba 600 mužů.


Slovenský oddíl vznikl ze Speciální jednotky Slovenské pracovní služby. Tito Slováci dorazili do Žiliny hned na samém počátku října 1944, po nějakou dobu ale prováděli výcvik a pak se teprve stali oficiální součástí jednotky.


Abwehrgruppe 218 si udržovala síť informátorů. Stálé opěrné stanoviště měla skupina v Žilině. Vyzbrojená byla puškami, samopaly, kulomety i minomety. Příslušníci jednotky měli hodnosti nejprve armádní, posléze ty používané v SS. Během své existence vykonala na padesát protipartyzánských akcí.

Zdroje:
Oldřich Sládek: Ve znamení smrtihlava. Nacistický protipartyzánský aparát v letech 1944-1945, Naše vojsko, Praha, 1991
Marián Uhrín: Protivníci 2. slovenskej partizánskej brigády M. R. Štefánika, Acta Historica Neosoliensia 8/2005, Katedra histórie FHV UMB, Banská Bystrica, 2005
http://www.druhasvetova.sk (článek Slovenskí dobrovoľníci v špeciálnych jednotkách Otta Skorzenyho II., autoři: Mgr. Peter Potocký a Mgr. Marian Uhrin)

Ohledně Abwehrgruppe 218 se na foru již delší dobu vede celkem zajímavá diskuse.
URL : https://www.valka.cz/Skupina-Abwehru-218-Edelweiss-t64393#229693Verze : 0
MOD
Rozsiahlejší článok o jednotke aj s fotografiami je možné nájsť tu: www.druhasvetova.sk
URL : https://www.valka.cz/Skupina-Abwehru-218-Edelweiss-t64393#428601Verze : 0
MOD