Main Menu
User Menu
BL-755


Vývoj této kazetové pumy probíhal u společnosti Hunting Engeneering na základě požadavků RAF od šedesátých let. Mezi vlastnosti nové zbraně měla patřit nízká výška shozu, velké množství nesené submunice a velká zasažené plocha. První verze známá jako BL-755 No.1 Mk.1 byla opatřena 147 kusy tříštivo-trhavé submunice typu GP. Tato varianta byla poprvé svržena z letounu v roce 1970, o dva roky později vstoupila do operační služby RAF.


V sedmdesátých letech vývoj zbraně pokračoval dál, čímž vznikly kontejnery verzí Mk.2, Mk.3 a Mk.4. Na počátku osmdesátých letech byla vyvinuta nová kumulativní submunice proti obrněným cílům typu AAA (Advanced Anti-Armour), která si měla poradit s pancíři na horních partiích nových sovětských středních tanků. Průrazný účinek v pancíři má činit až 250 mm. Její zkoušky proběhly v roce 1985, do výzbroje RAF byla zaváděna od roku 1986, operační způsobilosti v jeho řadách pak dosáhla o rok později. Pumy opatřené submunicí AAA jsou označovány jako BL-755 No.2 (podlě některých zdrojů rovněž IBL-755), puma jich nese jako v předchozím případě rovněž 147.


Puma je ve všech svých verzích tvořena třemi hlavními konstrukčními částmi. V přídi tvaru polokoule se nachází časovací a iniciační jednotka SAFU (Safety Arming and Function Unit). Střední válcová část s dvoudílným pláštěm nese vlastní submunici uloženou radiálně v sedmi sekcích po 21 kusech bombiček. Uprostřed se nachází nálož pro vymetení submunice z kontejneru. Poslední částí je 0,9 m dlouhá ocasní partie No.119 se čtyřmi výsuvnými stabilizačními plochami.
Vzhledem k typu submunice se varianta pumy s bombičkami GP nejvíce hodila k útokům na koncetrace nepřátelské neobrněné techniky, případně k eliminaci letadel na letištích protivníka. Minimální výška odhozu činí 35 metrů, minimální rychlost, při které je možné pumu ještě odhodit, pak dosahovala hodnoty 500 km/h. Výška letu, z které je puma svržena, určuje výsledný efekt v cílové oblasti. Zjednodušeně řečeno, s rostoucí výškou klesá velikost zasažené plochy, čímž naopak roste destrukční účinek v místě dopadu. Velikost zasažené plochy eliptického půdorysu má krajní rozměry cca 90 na 30 metrů (v případě submunice GP). Letová hladina, ze které bylo možné BL-755 však nebyla libovolná - puma byla konstruována pouze pro odhozy z malých výšek.


První a současně asi i nejrozsáhlejší bojové nasazení pum BL-755 neproběhlo v řadách britských ozbrojených sil, ale u jednoho z exportních uživatelů - u íránského letectva během Irácko-íránské války. Íránské letectvo v sedmdesátých letech nakoupilo na 3 000 kusů těchto pum pro své letouny F-4E Phantom II. BL-755 byly nasazeny od samého počátku války. Druhý den bojů 23. září 1980 a zároveň den po překvapivém avšak převážně neúspěšném iráckém útoku na íránská letiště došlo k rozsáhlé "odpovědi" v podobě útočné operace, jíž se účastnilo na 140 letounů íránského letectva. Část z nich byla podvěšena právě pumami BL-755. Jednalo se například o osm strojů F-4E sloužících na Taktické stíhací základně 1, jejichž cílem bylo irácké letiště Rašíd v Bagdádu. Každý z letounů nesl šest Mk.82, čtyři BL-755, dvě AIM-7 Sparrow a tři přídavné nádrže. Následujícího dne došlo k jejich opětovnému použití, když kvarteto Phantomů 32. taktické stíhací letky zaútočilo na rozsáhlé irácké sklady PHM v Arbílu. Vedoucí letoun nesl čtyři BL-755, zatímco zbytek formace byl podvěšen po šesti Mk.82. Pumy BL-755 se ke slovu dostaly i 4. dubna 1981 při misi, během níž íránské letectvo bombardovalo leteckou základnu Al-Wallid. BL-755 byly při útocích proti iráckým letištím používány prakticky po celou válku. Další oblastí nasazení se staly útoky proti iráckým pozemním silám. Phantomy z Taktických stíhacích základen 3 a 4 na počátku roku 1985 několikrát bombardovaly irácké pozemní jednotky pumami BL-755, přičemž jim způsobily rozsáhlé ztráty. Tolik ve zkratce k prvnímu nasazení na Středním východě.


Britové své BL-755 nasadili v roce 1982 během Falklandské války. Použity byly například 1. května po misi Black Buck 1, když 9 Sea Harrierů FRS.1 z 800. perutě působících z letadlové lodi HMS Hermes bombardovalo bombami Mk.83 a BL-755 letiště v Port Stanley a polní přistávací dráhu v Goose Green. Výsledkem byl jeden zničený argentinský stroj IA-58 Pucará v Goose Green a malé škody na letišti v Port Stanley.


Dalším konfliktem, ve kterém byly BL-755 využity se stala Válka v Perském zálivu v roce 1991. Jako hlavní nosič těchto zbraní zde působily Jaguary z výzbroje RAF. Ty však na jednotky nepřítele svrhly pouze 8 pum BL-755. Důvodem byla skutečnost, že těmito pumami bylo možné bombardovat pouze z malých výšek, zatímco taktika britského letectva si vyžadovala útoky ze středních výšek (kvůli menšímu riziku zásahu ručními zbraněmi, protiletadlovým dělostřelectvem menších ráží a přenosnými protiletadlovými raketovými systémy). Bylo proto nutné najít rychle alternativní zbraň - tou se staly americké kontejnerové pumy CBU-87, jež začaly být britskými Jaguary používány od 29. ledna (válka začala 17. ledna).


Zavádět do výzbroje RAF americké pumy CBU-87 se ukázalo jako neúnosné, a tak na základě zkušeností ze "Zálivu" byl v roce 1992 vydán požadavek na úpravu pum, která by umožnila jejich odhoz i ze středních výšek. Roku 1996 pak společnost Hunting Engeneering vyvinula verzi RBL-755 s radiolokačním bezkontaktním zapalovačem, která umožňovala nasazení i ze středních výšek (nad 10 000 stop / 3 305 m). Již vyrobené BL-755 byly na tento standard modifikovány v druhé polovině devadesátých let.


RBL-755 byly použity v roce 1999 během kosovské krize v rámci operace Allied Force. Hlavními nosiči se v průběhu bojů staly stroje Harrier GR.7 z výzbroje 1. perutě dislokované na základně Gioia del Colle v Itálii. Během operace bylo svrženo celkem 531 pum RBL-755 (starší BL-755 použity nebyly), jejich cílem se staly letiště, soustředění srbské techniky (tanky, dělostřelectvo,...) a rovněž "měkké" cíle (shromaždiště nákladních vozidel, živá síla protivníka,...). RAF je poprvé nasadilo 6. dubna proti konvoji vojenské techniky a tankům. Následujícího dne se do oblasti bojů vydalo 10 Harrierů, které pumami RBL-755 zaútočily na srbské tanky a konvoj složený z 15 až 20 vozidel. 8. dubna byly RBL-755 použity znovu, tentokrát během "volného lovu", když dvojice Harrierů nalezla shromaždiště vozidel. 9. dubna zaútočily Harriery opět. Jeden pár vyzbrojený kazetovými pumami bombardoval shromaždiště techniky v jižním Kosovu. Další dvojice pak s RBL-755 navštívila zaparkovaná srbská vojenská vozidla na silnici v západním Kosovu. 14. dubna se submunice z RBL-755 vydala k skladům PHM poblíž Prištiny a k srbskému spojovacímu stanovišti a radiolokační stanici. 17. a 18. dubna Harriery kontejnerovými pumami zaútočily na objekt považovaný za velitelství srbských speciálních sil působících v Kosovu a obrněná i neobrněná vojenská vozidla. K jednomu z největších nasazení RBL-755 došlo patrně 5. května, kdy bylo proti srbským vozidlům a postavením dělostřelectva svrženo 32 těchto pum. RBL-755 byly používány prakticky po celou dobu konfliktu. Avšak spíše z nutnosti. Letectvo bylo s jejich výkony tak nespokojeno, že vydalo naléhavý operační požadavek (Urgent Operation Requirement) na vyzbrojení Harrierů GR.7 americkými protizemními řízenými střelami AGM-65G2 Maverick. Podle odhadů výrobce nevybouchlo zhruba 5% svržené submunice z pum RBL-755.


Zřejmě k poslednímu bojovému nasazení pum RBL-755 v řadách RAF došlo v roce 2003 během Války v Iráku. Britové tyto pumy nasadili během operace Telic, primárními nosiči RBL-755 byly opět Harriery GR.7.


Do roku 2001 mělo být celkem vyrobeno zhruba 52 500 pum řady BL-755, které se dostaly do výzbroje letectev 17 států (mj. Írán, Omán, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Pákistán, Indie, Belgie, Německo, Nizozemí, Itálie, Švýcarsko, Jugoslávie).


Z výzbroje britského letectva mají být pumy řady BL-755 vyřazeny do roku 2008 a následně sešrotovány. Jejich nástupcem v protitankové roli mají být PTŘS Brimstone.Technicko-taktická data
Hmotnost:
- celková (včetně submunice): 278 kg
- prázdné pumy: 127 kg


Rozměry:
- délka: 2 440 mm
- průměr těla: 431 mm
Zdroje
1) Lennox, D. (editor): Janes Air-Launched Weapons, Coulsdon, 2002
2) Šimek, K.: Letecké skříňové pumy, Letectvo a PVOS, ?/1983
3) www.eurofighter-typhoon.co.uk
4) www.bw-flyer.de
5) www.bharat-rakshak.com
6) www.armedforces.co.uk
7) http://en.wikipedia.org/wiki/BL755
8) http://www.raf.mod.uk/equipment/clusterbombs.cfm
9) www.hrw.org
10) www.ukwatch.net
11) en.handicapinternational.be

BL-755 byla používána rovněž belgickým letectvem. Na snímku je zachycena puma podvěšená pod křídlem letounu F-16A ve vojenském muzeu v Bruselu. (©Radek Havelka)


URL : https://www.valka.cz/GBR-BL-755-t64335#229394Verze : 0
MOD
...
GBR - BL-755 - RBL-755 podvěšené pod křídlem Harrieru GR.7 během operace Allied Force (©Crown Copyright)

RBL-755 podvěšené pod křídlem Harrieru GR.7 během operace Allied Force (©Crown Copyright)
GBR - BL-755 - (©Crown Copyright)

(©Crown Copyright)
URL : https://www.valka.cz/GBR-BL-755-t64335#229785Verze : 0
MOD