Main Menu
User Menu

Diviš, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Diviš
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Diviš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál III. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.10.1862 Pardubice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.08.1934 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Divis-Jan-t64291#374936Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Diviš
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Diviš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1875-DD.07.1879 Státní reálka, Pardubice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1879-DD.09.1882 Technická vojenská akademie, Wien
DD.10.1889-DD.07.1891 Vyšší ženijní kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1882 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1886 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1892 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.05.1899 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1902 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.01.1906 plukovník rakousko-uherské branné moci
30.10.1911 generálmajor rakousko-uherské branné moci
07.11.1914 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci
01.10.1916 výslužba
29.10.1918 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
20.07.1921 generál III. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.06.1907-DD.03.1911 Velitel : Pěší pluk č.88
30.10.1918-18.12.1918 Velitel : Vrchní vojenské velitelství
18.12.1918-10.10.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Čechách
10.10.1919-01.11.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
01.11.1919-DD.08.1920 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
DD.09.1920-20.07.1921 Velitel : Všeobecně vojenský odbor ministerstva
20.07.1921-DD.01.1924 Velitel : Všeobecně vojenský odbor ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1879-DD.09.1882 vojenské studium, Wien
DD.09.1882-DD.04.1886 velitel ženijní čety Ženijního pluku č. 1, Olomouc
DD.04.1886-DD.09.1888 praporní pobočník Ženijního pluku č. 1, Przemysl
DD.09.1888-DD.10.1889 technický důstojník Ženijního pluku č, Kraków
DD.10.1889-DD.07.1891 vojenské studium, Wien
DD.07.1891-DD.12.1893 operační důstojník Ženijuního ředitelství Brixen
DD.12.1893-DD.02.1895 pobočník ženijního náčelníka 14. sboru, Innsbruck
DD.02.1895-DD.09.1896 učitel Kadetní školy pěchoty Innsbruck
DD.09.1896-DD.06.1899 technický důstojník Ženijního ředitelství Komárom
DD.06.1899-DD.04.1900 přednosta ženijní skupiny Ženijního ředitelství Trient
DD.04.1900-DD.11.1902 zástupce ředitele Ženijního ředitelství Cilli
DD.11.1902-DD.12.1905 velitel praporu Pěšího pluku č. 71, Trencsén
DD.12.1905-DD.06.1907 zástupce velitele Pěšího pluku č. 71, Trencsén
DD.06.1907-DD.03.1911 velitel Pěšího pluku č. 88, Trient a České Budějovice
DD.03.1911-DD.04.1914 velitel 21. pěší brigády, Lemberg
DD.04.1914-DD.07.1914 zástupce velitele 15. sboru, Sarajevo
DD.07.1914-DD.10.1916 velitel 15. sborového velitelství, Sarajevo
DD.10.1918-DD.12.1918 velitel Vrchního velitelství československé branné moci, Praha
DD.12.1918-DD.08.1920 velitel Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.09.1920-DD.01.1924 přednosta Všeobecně vojenského odboru ministerstva národní obrany
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Divis-Jan-t64291#374937Verze : 0
MOD
Armádní generál Jan Diviš

* 22.10.1862, Pardubice
+ 08.08.1934, Praha

- polní podmaršálek Rakouska-Uherska a generál Československa


1918 - 15 Aug 1920: General Officer Commanding, Prague Military Command
15 Aug 1920 - 1 Jun 1924: Chief of Department III, Ministry of National Defense


Sources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Divis-Jan-t64291#229160Verze : 0
Armádní generál ( polní podmaršálek RUA ) Ing. Jan Diviš
Narozen 24.10.1862 v Pardubicích
Po obecné škole studoval Reálné gmnázium v Pardubicích a Jičíně. Září 1879 přijat ke studiu na ženijní odbor Vojenské technické akademie ve Vídni. Studium ukončil s titulem ING. v hodnosti poručíka a nastoupil k olomouckému 1.ženijnímu praporu 1.pluku ve funkci mladšího důstojníka roty


Jaro 1886 přesun s plukem do Přemyšlu. Květen 1886 povýšen na nadporučíka. Říjen 1889 nastupuje ke studiu vyššího ženijního kurzu. Po absolvování kurzu na ženijním ředitelství v Brixenu. Listopad 1892 kapitán. 1893 velitelství 14. sboru v Innsbrucku - náčelník ženijního vojska. Únor 1895 učitelem na pěchotní kadetní škole v Insbrucku. Září 1896 ženijní ředitelství v Komárně.
Květen 1899 přeložen do Triedentu. Listopad 1899 major. Duben 1900 přeložen do Cilli. Listopad 1902 podplukovník, ustanoven velitelem III. praporu pěšího pluku 71 v Trenčíně. Leden 1906 plukovník, zástupcem velitele pěšího pluku 71 v Trenčíně. Červen 1907 velitelem pěšího pluku 88 v Trientu. Prosinec 1909 přesun s plukem do Českých Budějovic. Březen 1911 velitelem 21. pěší brigády ve Lvově. Říjen 1911 generálmajor. Duben 1914 přidělený generál k velitelství 15. sboru do Sarajeva. 1914 po vypuknutí války působil ve funkci velitele zápolní 15. sborové oblasti. Listopad 1914 polní podmaršálek. Říjen 1916 na vlastní žádost penzionován ( kvůli národnostním sporům s nadřízenými), stěhuje se do Prahy.


30.10.1918 po vzniku Československa pražským Národní výbor jmenován vrchním velitelem čs. vojsk a pověřený převzetím vojenských institucí. Prosinec 1918 velitel pražského Zemského vojenského velitelství pro Čechy. 1.10.1919 generál II. hodnostní třídy. Říjen 1919 velitel Zemského vojenského velitelství v Čechách. 15.8.1920 přednosta I. (všeobecně vojenského) odboru MNO. 20.7.1921 generál III. hodnostní třídy ( první v ČSR ). Únor 1924-květen 1925 poradcem na MNO. Květen 1925 odchází do penze.


16.12.1927 armádní generál ve výslužbě. 8.8.1934 umírá v PrazeZdroj:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_59.htm
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_81.htm
URL : https://www.valka.cz/Divis-Jan-t64291#312468Verze : 1