Main Menu
User Menu

Hrabčík, František

     
Příjmení:
Surname:
Hrabčík
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hrabčík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.11.1894 Olomouc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.07.1967 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hrabcik-Frantisek-t64276#384145Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hrabčík
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hrabčík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1906-DD.07.1913 Státní reálka, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1913-DD.03.1915 Vojenská technická akademie, Wien
DD.09.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.01.1919-DD.05.1919 Akademie generálního štábu, Tomsk
DD.10.1920-DD.09.1922 Vysoká vojenská škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.03.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
20.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
25.02.1919 kapitán legií
04.10.1919 major legií
16.04.1920 podplukovník legií
18.08.1920 podplukovník generálního štábu
28.06.1923 plukovník generálního štábu
21.02.1929 brigádní generál
16.02.1935 divisní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
18.10.1922-30.09.1923 Velitel : Pěší pluk 5
00.11.1923-15.09.1925 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Čechy
15.09.1925-DD.10.1926 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
DD.MM.1929-DD.MM.1932 Velitel : Válečná škola
DD.08.1932-DD.12.1933 Velitel : 1. horská brigáda
00.12.1933-DD.10.1934 Velitel : 9. divise
15.10.1935-DD.09.1936 Velitel : VI. sbor
01.02.1946-01.02.1947 Velitel : V. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1913-DD.03.1915 vojenské studium, Wien
DD.03.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 32, Budišov a východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.07.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 32, východoevropské válčiště
21.07.1916-21.07.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1916-DD.09.1917 ruské zajatecké tábory
DD.09.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.03.1918 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin a přesun
DD.03.1918-DD.06.1918 důstojník štábu Československého armádního sboru, přesun a sibiřské válčiště
DD.06.1918-DD.09.1918 velitel Kurganského oddílu, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.10.1918 velitel kulometného oddílu 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.05.1919 vojenské studium, Tomsk
DD.05.1919-DD.11.1919 přednosta operačního oddělení štábu 2. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.11.1919-DD.07.1919 zástupce náčelníka štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1919-DD.10.1919 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Paris
DD.09.1922-DD.11.1923 velitel Pěšího pluku 5, Praha
DD.11.1923-DD.09.1925 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.11.1926 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.11.1926-DD.09.1929 zástupce velitele Válečné školy, Praha
DD.09.1929-DD.08.1932 velitel Válečné školy, Praha
DD.08.1932-DD.11.1933 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.11.1933-DD.10.1934 velitel Divise 9, Bratislava
DD.10.1934-DD.10.1935 velitel Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.10.1935-DD.12.1936 velitel Sboru VI, Košice
DD.12.1936-DD.09.1938 velitel Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Československé vojenské mise ve Francii, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.03.1939 velitel Československo-polské delimitační komise, Místek
DD.03.1939-DD.09.1939 přednosta Umísťovací komise ministerstva v likvidaci, Praha
DD.09.1939-DD.12.1939 zástupce ministra Ministerstva národní obrany v likvidaci, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1926

Řád rumunské koruny 3. třída
Order of Crown of Romania 3rd Class
Ordinul Coroana României Comandor
-

DD.MM.1928

Řád tří hvězd komandér (3. třída)
Order of Three Stars Commander (3rd Class)
Triju Zviagznu Ordenis
-

DD.MM.1928

Řád velkoknížete Gediminase komandér (3. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Commander (3rd Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1930

Řád Vitolda velikého komadér s hvězdou (2. třída)
Order of Vytautas Great Commander with Star (2st Class)
Vytauto Didžiojo Ordinas
-

Rumunská spojená knížectví [1861-1881] / United Principalites of Romania [1861-1881] DD.MM.1930

Řád Rumunské hvězdy 2. třída
Order of Star of Romania 2nd Class
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hrabcik-Frantisek-t64276#384146Verze : 0
MOD
Divizní generál František Hrabčík

* 30.11.1894, Hodolany u Olomouce
+ 28.07.1967, X

- československý generál

do 1913 studoval reálné gymnázium v Olomouci

1913 - březen 1915 Vojenská technická akademie ve Vídni

květen 1915 v hodnosti poručíka velitelem roty u 32. zemského pěšího pluku se kterým odjíždí na frontu

červen 1915 raněn, léčil se v nemocnicích v Chrudimi a Olomouci

leden 1916 návrat na ruskou frontu

21.7.1916 zajat u Běrestečka, odvezen do zajateckého tábora

14.6.1917 v Borispolu podává přihlášku do čs. legií

8.9.1917 presentová do čs. vojska a zařazen do důstojnického kurzu v Borispolu

říjen 1917 jako velitel čety přidělen ke 4. polní rotě 6. čs. střeleckého pluku Hanáckého

březen 1918 člen dopravní komise štábu Čs. armádního sboru

červen 1918 velitelem kurganského dobrovolnického oddílu

září 1918 byl přidělen k 1. čs. střeleckému pluku Mistra Jana Husi jako mladší důstojník kulometného oddílu

říjen 1918 velitel 6. polní roty 1.střel. pluku

leden 1919 odeslán do kurzu k akademii generálního štábu v Tomsku

únor 1919 povýšen na kapitána

květen 1919 přednosta operačního oddělení II. čs. střelecké divize

říjen 1919 major

listopad 1919 u štábu Čs. vojska na Rusi ve funkci generálního ubytovatele

leden 1920 převeden do stavovské kategorie důstojníků generálního štábu

duben 1920 podplukovník, odjíždí do ČSR

červenec 1920 zástupce přednosty LÚZV v Praze

listopad 1920 vyslán ke studiu na Vysoké škole válečné do Paříže

srpen 1922 velitelem 5. pěšího pluku T. G. Masaryka v Praze

červen 1923 plukovník

listopad 1923 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy

1926 zástupce velitele Válečné školy v Praze

únor 1929 povýšen na brigádního generála

září 1929 velitel Válečné školy v Praze

srpen 1932 velitel 1. horské brigády v Ružomberku

listopad 1933 velitel 9. divize v Bratislavě

31.12.1934 ustanoven velitelem Kurzu pro vyšší velitele

1.1.1935 divizní generál

říjen 1935 velitelem VI. sboru

1936 velitel Kurzu pro vyšší velitele v Praze

září 1938 na Hlavním velitelství v Praze

říjen 1938 působil v čs.-polské delimitační komisi na Těšínsku

po 15.3.1939 přednostou umísťovací skupiny u "MNO v likvidaci"

září 1939 vedoucím řízení činnosti "MNO v likvidaci"

leden 1940 přednosta odboru u Ministerstva sociální péče zajišťujícího likvidaci úřední agendy bývalého MNO

prosinec 1940 poslán do penze

leden 1943 - květen 1945 v ordinaci MUDr. Antonína Brandejse v Praze jako administrativní vedoucí

od 5.5.1945 v čele odbojové skupiny "Tajemník"

červenec 1945 velitelem Čs. vojenské mise při spojenecké kontrolní radě v Berlíně

únor 1946 velitel V. sboru v Brně

leden 1947 převzal řízení Vojenského historického ústavu

březen 1948 odeslán na zdravotní dovolenou

1.6.1948 odešel do výslužbyZdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_76.htm https://www.vuapraha.army.cz/
URL : https://www.valka.cz/Hrabcik-Frantisek-t64276#317044Verze : 0
Autor : Andris


(30 Nov 1894 - 28 Jul 1967)


1925 - 1926: Chief of Staff, Prague Military Command
1929 - 1932: Commandant, Prague War Academy
Oct 1935 - Sep 1936: General Officer Commanding, VI. Army Corps
? - Sep 1938: Chief of Senior Officer Training Courses
Sep 1938 - Oct 1938: Chief of the Military Mission to FranceSources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Hrabcik-Frantisek-t64276#367441Verze : 0
MOD