Main Menu
User Menu

Červinka, Jaroslav /1848-1933/

     
Příjmení:
Surname:
Červinka
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Červinka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál IV. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.05.1848 Ostředek /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.01.1933 Ráby /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#367315Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Červinka
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Červinka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1857-DD.05.1865 Akademické gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1866-DD.11.1869 Divisní důstojnická škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.06.1866 kadet rakouské armády
01.11.1869 poručík rakousko-uherské armády
01.11.1875 nadporučík rakousko-uherské armády
01.09.1878 poručík ruské armády
07.03.1881 podkapitán ruské armády
22.12.1890 kapitán ruské armády
18.12.1896 podplukovník ruské armády
29.12.1902 plukovník ruské armády
14.12.1908 generálmajor ruské armády
29.01.1909 výslužba
20.09.1914 reaktivace po dobu války
07.02.1918 generálmajor legií
16.03.1918 výslužba
01.03.1919 generálmajor
01.10.1919 generál V. hodnostní třídy
29.12.1922 generál IV. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
05.11.1917-15.12.1917 Velitel : Československá náhradní brigáda
DD.05.1921-09.03.1922 Velitel : 10. oddělení /záležitostí koňstva/
09.03.1922-DD.03.1923 Velitel : 35. oddělení /remontnictva/

Ručně vyplněné položky:
DD.03.1866-DD.11.1866 dobrovolník Praporu polních myslivců č. 6, Plzeň
DD.11.186 -DD.11.1869 vojenské studium, Praha
DD.11.1869-DD.03.1878 velitel jezdecké čety Hulánského pluku č. 2, Sopron a Przemysl
DD.03.1878-DD.06.1878 velitel jezdecké čety Husarského pluku č. 11, Žatec
DD.09.1878-DD.01.1880 stážista slovanské sekce Generálního štábu, Sankt-Pětěrburg
DD.01.1880-DD.05.1880 velitel jezdecké čety 11. hulánského pluku, Rovno
DD.05.1880-DD.04.1881 velitel jezdecké čety 11. dragounského pluku, Kreměněc
DD.04.1881-DD.08.1881 velitel jezdecké eskadrony 11. dragounského pluku, Kreměněc
DD.08.1881-DD.01.1883 pobočník velitele 11. dragounského pluku, Kreměněc
DD.10.1885-DD.05.1889 velitel pohraniční sekce Rižské pohraniční brigády, Mitava
DD.05.1889-DD.12.1896 důstojník velitelství Rižské pohraniční brigády, Riga
DD.12.1896-DD.08.1902 velitel jezdeckého oddílu Rypinské pohraniční brigády, Rypinsk
DD.08.1902-DD.08.1906 zástupce velitele Kališské pohraniční brigády, Kališ
DD.08.1906-DD.01.1909 velitel Čenstochovské pohraniční brigády, Čenstochová
DD.09.1914-DD.04.1917 generál pro zvláštní úkoly velitelství Kyjevského vojenského okruhu, Kyjev
DD.04.1917-DD.10.1917 předseda Komise pro výstavbu československých vojenských jednotek, Borispol
DD.10.1917-DD.11.1917 velitel Československé náhradní brigády, Kyjev
DD.11.1917-DD.03.1918 velitel Inspektorátu československých náhradních jednotek, Kyjev
DD.03.1919-DD.05.1921 velitel Inspektorátu pro chov koní, Praha
DD.05.1921-DD.03.1923 přednosta 35. oddělení /remontního/ ministerstva, Praha
DD.03.1923-DD.01.1924 přednosta Zkušební komise pro generály ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1866

Válečná medaile 1873
War Medal 1873
Kriegsmedaille 1873
-

DD.MM.1882

Řád Sv. Stanislava 3. třída
Order of St Stanislaus 3rd Class
Орден Святого Станислава 3-я степень
-

DD.MM.1889

Řád Sv. Anny 3. třídy
Order of St. Anne 3rd Class
Орден Святой Анны 3 степень
-

DD.MM.1892

Řád Sv. Stanislava 2. třída
Order of St Stanislaus 2nd Class
Орден Святого Станислава 2-я степень
-

DD.MM.1896

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

DD.MM.1902

Řád Sv. Anny 2. třídy
Order of St. Anne 2nd Class
Орден Святой Анны 2 степень
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
-

DD.MM.1908

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

DD.MM.1912

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Medal for 100th Anniversary of Patriotic War 1812
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
-

DD.MM.1913

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Medal of 300 Anniversary of Romanov Dynasty
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
-

DD.MM.1915

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#374927Verze : 0
MOD
Generál IV. hodnostní třídy Jaroslav Červinka


(13 May 1848 - 1933)1 Mar 1919 - 1 May 1921: Inspector of Remounts
1 May 1921 - 1 Feb 1924: Chief of Section 35 (Remounts), Ministry of National Defense


Sources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#229158Verze : 0
* 13.05.1848 v Ostředku (okr.Benešov)
+ 09.01.1933 Pardubice


1866 – vstoupil jako dobrovolník do Rakousko-Uherské armády


červen 1866 - zúčastnil se bitvy u Vysokova v 6. praporu polních myslivců (povýšen na kadeta)


03.07.1866 - zúčastnil se bitvy u H. Králové, zde přeložen k jezdectvu


01.11.1869 – povýšen do hodnosti poručíka, sloužil postupně v Uhrách, Haliči a v Čechách


01.11.1875 – povýšen do hodnosti nadporučíka


25.06.1878 – ukončil aktivní vojenskou službu, jeho poslední jednotkou v R-U armádě byl 11. husarský pluk


21.09.1878 – nastoupil službu v ruské armádě v hodnosti poručíka


1881 – velitel eskadrony, povýšen na plukovního pobočníka


leden 1883 – pro nesouhlas s ruskými vojenskými poměry odešel z vojenské služby,
hospodaří, ale krachuje


říjen 1885 – navrací se do ruské služby k pohraniční stráži


1888 – major


1896 – podplukovník


1903 – plukovník


1908 – generálmajor


1909 - odchod do penze


1914 – propagátor zařazení Čechů do ruské armády, generál pro zvláštní úkoly Kyjevského vojenského okruhu, měl velkou zásluhu k zařazení České družiny k rozvědčické činnosti


02.04.1917 – vstupuje oficiálně do Čs. legií


19.05.1917 - předseda Komise pro výstavbu čs. jednotek v Kyjevě,


16.3.1918 – po neshodách s členy Odbočky čs. národní rady na Rusi rezignoval


leden 1919 – po excesech revoluce se vrací do staré vlasti


1.3.1919-1.5.1921 - zařazen do čs. armády jako generál V. hodnostní třídy – inspektor remontnictva (chovu koní)


1920 - publikuje v Praze knihu svých pamětí - Cestou našeho odboje


01.05.1921-01.02.1924 - inspektor čs. záložních vojsk při MNO

21.5.1921 - oficiálně končí službu u čs. legií a přechází k čs. armádě,


prosinec 1922 – povýšen na generála IV. hodnostní třídy


01.02.1924 – odchází do výslužby


1929 - publikuje knihu pamětí - Trp, kozáče, budeš atamanem


1931 - publikuje knihu - Bělgorodským k jejich sjezdu r. 1930 v Praze


09.01.1933 - umírá v Pardubicíchzdroj:
https://www.vuapraha.army.cz/
www.vets.estranky.cz
https://www.udernici.cz/literatura.php
www.obecmokre.cz

URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#311939Verze : 0
V březnu odchází generál Červinka z řad ruské legie. Následně se s manželkou usadil v Tambově, ale pod hrozbou bolševiků prchá do Kyjeva. Na podzim roku 1918 se vrací do Polska do svého domu, který však již není domovem, neb je vyrabován a zničen bandity.


Téměř sedmdesátiletý Červenka se s manželkou vrací do země, kde se narodil. Již v březnu roku 1919 je zařazen do hodnosti generálmajora (později generál V. hodnostní třídy) a vykonává funkci inspektora chovu vojenských koní. Setkává se svými syny (Václav, Bohdan a Jaroslav).


V roce 1921 zakoupil na Pardubicku lesní pozemek s myslivnou a stává se přednostou oddělení na MNO. V roce 1922 je povýšen do hodnosti generála IV. hodnostní třídy a koncem roku odchází do výslužby. Generál Červinka je autorem dvou pamětních knih a celé řady článků o čs. vojenském odboji. Napsal i odbornou knihu o chovu koní. Zemřel 9. ledna 1933 v Pardubicích a jeho hrobka je v Praze na Olšanech.


Řády a vyznamenání:


Řád Sv.Stanislava
l. stupeň
2. stupeň
3. stupeň


Řád Sv.Anny
2. stupeň
3. stupeň


Řád Sv.Vladimíra
3. stupeň
4. stupeň


V roce 1919 obdržel Čs.válečný kříž 1918


V roce 1866 v době válka Rakousko-pruské obdržel medaili FJI Za statečnost - II. třída (malá stříbrná)Prameny:
J.Fidler: Generálové a legionáři
R.Gajda: Moje paměti, Praha 1920
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#311956Verze : 0
Hrob gen. Červinky na Olšanských hřbitovech. Je zde také pohřben jeho syn gen. J. Červinka.


Foto vlastní.
URL : https://www.valka.cz/Cervinka-Jaroslav-1848-1933-t64272#602490Verze : 0
MOD