Main Menu
User Menu

Stíhací skupina II/7

Groupe de Chasse II/7 / GC II/7

Groupe de Chasse II/7
Stíhací skupina II/7

velitel: Cdt. Durieux
3. escadrille: Cne.
4. escadrille: Cne.

výzbroj:M.S.406C.1
podřízenost 10.5.1940: ZOAS, Groupement de Chasse 24
podřízenost 5.6.1940: ZOAE, Groupement de Chasse 24

Rajlich. J.: Na nebi sladké Francie, Ares, Praha, 1998
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-skupina-II-7-t64252#229106Verze : 1
Polští letci u GC (1939 - 1940)

- por. Władysław Goettel (do 4. 6. 1940)
- ppor. Wacław Król
- kpr. Eugeniusz Nowakiewicz

K jednotce byli přiděleni 27. 3. 1940 k získání bojových zkušeností a po zhruba dvou měsících měli být přemístěni k plánované polské stíhaci peruti, k čemuž již nedošlo.
V polských pramenech jsou uváděni jako Klucz nr. 6 ″Go″ (roj č. 6 „Go″ – první slabika jména velitele).

- por. Wojciech Januszewicz
- ppor. Wiktor Strzembosz (4. 6. 1940 prohlášen za nezvěstného. Po svém sestřelení se zachránil na padáku a později se dostal do Velké Británie).
- kpr. Henryk Szope

K jednotce byli přiděleni 21. 5. 1940. V polských dokumentech jsou uváděni jako Klucz″Jan″ (roj „Jan″ – první slabika jména velitele).

- mjr. Mieczysław Mümler

Přidělen v polovině dubna 1940 na stáž k velitelství jednotky a od 19. 5. 1940 se zapojil do bojového létání.

Po kapitulaci Francie odlétli do Afriky a přes Casablanku se evakuovali do Velké Británie.

zdroj:
J.B.Cynk - Polskie Sily Powietrzne 1939-1945, AJ-Press 2001, ISBN 83-7237-089-3
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-skupina-II-7-t64252#251847Verze : 2
MOD
Dewoitine D.520C.1 (No119, "bílé M"), 3. Escadrille, GC II/7
Na tomto stroji létal mjr. Mieczysław Mümler, velitel skupiny polských stíhačů u této jednotky, základna Ounans 15. červen 1940.

Müler na tomto stroji získal všechna svá 3 vítězství z bojů ve Francii. Nejprve 1. června 1940 sestřelil bombardér He 111, patnáctého se pak podíle na zničení Do 17 a poškození dalšího Heinkelu.

Pramen:
Schores, C.: Aces High, vol.2, Grub Street, London 1999


Autor bokorysu: ICE


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/371882
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-skupina-II-7-t64252#614425Verze : 0
MOD