Main Menu
User Menu

18. pěší brigáda [1914-1919]

18. Infanterie-Brigade

18. Infanterie-Brigade
18. pešia brigáda


Sídlo brigády:


1914 – Leignitz (Legnica, Poľsko)

Podriadené jednotky:Grenadier-Regiment König Wilhelm I (2. Westpreußisches) Nr.7
Granátnický pluk kráľa Wilhelma I. ( 2. západopruský) č. 7


5. Niederschles. Infanterie-Regt. Nr. 154
Peší pluk (5. dolnosliezsky) č. 154
Nadradené stupne:


1914


5. Armee – 5. armáda
V. Armeekorps – V. armádny zbor
9. Division – 9. divízia


Velitel:Zdroje:
https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/aok1.htm
users.hunterlink.net.au
wiki.genealogy.net
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-brigada-1914-1919-t64038#228610Verze : 0
MOD