Main Menu
User Menu

Kuressaare - Arensburg

gotický hrad přestavěný na renesančně-barokní bastionovou pevnost

Raně gotický hrad biskupství Saare-Lääne postaven pravděpodobně kolem roku 1260. Na přelomu 14. a 15. století byl obklopen mohutným opevněním s baštami, jehož pozůstatkem je "dělová věž" dochovaná na severu dispozice. Roku 1559 prodal biskup Jan V. z Münchhausenu biskupství Dánům. Ti v letech 1600-1640 vnější hradební okruh využili při stavbě pravidelné čtyřbastionové fronty chráněné širokým vodním příkopem. Roku 1645 získali ostrov Saarema a tedy i Kuressaare Švédové. Ti na konci 17. století přestavěli podle francouzských vzorů na moderní barokní bastionovou pevnost, která se dochovala dodnes téměř v plném rozsahu čtyř bastionů a tří ravelinů (čtvrtý plánovaný nebyl nikdy dokončen). (58°14'49.33"N 22°28'44.76"E)


https://www.saaremaamuuseum.ee/eng/index.phpletecký snímek pevnostihrad s pozdně gotickým opevněním v polovně 16. století
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228471Verze : 1

hrad od jihozápaduhrad od východuvstupní brána
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228472Verze : 0

jižní bok východního bastionujižní bastion s torzem prašné věže, v pozadí vlevo jihozápadní kurtina, vpravo hradvýchodní bok severního bastionu
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228473Verze : 0

severozápadní ravelin v pohledu ze severního bastionuseverní bastion s bateriovou věží v pohledu ze západního bastionuvýchodní bastion, v pozadí severní bastion s bateriovou věží
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228474Verze : 0

severní bastion přes vodní příkopzleva jihovýchodní kurtina s torzem prašné věže v krčku jižního bastionu a částjihozápadní kurtinyareál pevnosti s hradem v pohledu z jižního bastionu
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228475Verze : 0

jihovýchodní ravelin v pohledu z východního bastionupohled z východního bastionu na jihovýchodní ravelin a jihovýchodní kurtinu s jižním bastione v pozadípohled z krčku severního bastionu: zleva bastion s bateriovou věží, severovýchodní kurtina s ravelinem, východní bastion a gotický hrad
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228476Verze : 0

zleva západní bastion, jihozápadní kurtina (zde nebyl ravelin postaven) a jiží bastionzleva západní bastion, jihozápadní kurtina s vyčnívající stavbou goického hradu a jiží bastionzleva západní bastion, jihozápadní kurtina, jiží bastion (uprostřed) a jihovýchodní kurtina s ravelinem a východnm bastionem v pozadí
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228477Verze : 0

zleva západní bastion, jihozápadní kurtina, jiží bastion (uprostřed) a jihovýchodní kurtina s ravelinem a východnm bastionem v pozadíjižní bastion, vpravo část jihovýchodního ravelinujižní bok jihovýchodního ravelinu
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228478Verze : 0

pohled na hrot jihovýchondího ravelinu, v pozadí vlevo jižní bastion, vpravo východní bastionseverní křídlo jihoýchodního ravelinuzleva východní bastion a severovýchodní kurtina s ravelinempohled na hrot severního bastionu s bateriovou věží.
V pozadí vlevo severovýchodní kurtina s mostem ke staré bráně, ravelinem a východním bastionem, vpravo sverozápadní kurtina s ravelinem a jižním bastionem
URL : https://www.valka.cz/Kuressaare-Arensburg-t63994#228479Verze : 0