Main Menu
User Menu

7. průzkumný prapor [1994-2003]

7th Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
7. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
7. průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1994
Předchůdce:
Predecessor:
3. průzkumný prapor
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
102. průzkumný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1994-31.12.1994 3. mechanizovaná divize
01.01.1995-30.11.2003 7. mechanizovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1994-30.11.2003 Kroměříž, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.1999-DD.MM.2000 Pražan, Jaroslav
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR Kopřiva, Roman
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1994-30.11.2003 1. průzkumná rota
DD.MM.1994-30.11.2003 2. průzkumná rota
DD.MM.1994-30.11.2003 rota technického průzkumu
DD.MM.1994-30.11.2003 rota logistiky
DD.MM.1999-30.11.2003 velitelská rota
DD.MM.1999-30.11.2003 odloučená rota elektronického boje
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jana Žižky z Trocnova
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/7-pruzkumny-prapor-1994-2003-t63912#228217Verze : 0
MODČestný název: Jana Žižky z Trocnova


Krycí číslo: VÚ 9700
URL : https://www.valka.cz/7-pruzkumny-prapor-1994-2003-t63912#334047Verze : 0
MOD
v roce 1999 se 7.průzkumný prapor skládal z:
- 1.průzkumné roty
- 2.průzkumné roty
- Roty technického průzkumu (RTPz)
- Roty logistiky

Koncem roku 1999 byl 7.průzkumný prapor reorganizován a skládal se z:
- Průzkumné roty na BVP-1 (bývalá 1.Pz rota)
- Průzkumné roty na BPzV (bývalá 2.Pz rota)
- Roty technického průzkumu (RTPz)
- Roty logistiky
- Velitelské roty (vznikla po reorganizaci roty logistiky)

Pod velitelství praporu spadala ještě odloučená Rota elektronického boje (REB) dislokovaná v Opavě
7. průzkumný prapor [1994-2003] - Rukávové znaky 7.průzkumného praporu:
-vlevo rukávový znak na vycházkovou uniformu
-vpravo rukávový znak na polní (bojovou) uniformu

Rukávové znaky 7.průzkumného praporu:
-vlevo rukávový znak na vycházkovou uniformu
-vpravo rukávový znak na polní (bojovou) uniformu

URL : https://www.valka.cz/7-pruzkumny-prapor-1994-2003-t63912#248783Verze : 0