Main Menu
User Menu

Andronikos II.

Andronikos II.
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος


* 25. březen 1259, Konstantinopol
+ 13. únor 1332, Konstantinoplo


Byzantský císař z dynastie Palailogovců.
URL : https://www.valka.cz/Andronikos-II-t63884#228076Verze : 0
MOD
Andronikos II. Palaiologos – byzantský cisár


Vládol v rokoch 1282 až 1332


Andronikos sa narodil 25. marca 1259. Jeho otec bol byzanský cisár Michal VIII. V roku 1261 bol spolu so svojim otcom korunovaný za cisára znovuobnoveného Byzanského cisárstva. V roku 1272 bol oficiálne uznaný za spolucisára. V roku 1282, po smrti svojho otca, zasadol na byzantský trón.


Po otcovi však zdedil rozvrátenú ekonomiku a problémy s odbojnou aristokraciou. Takisto aj byzantská armáda a loďstvo boli v katastrofálnom stave. Počas Andronikovej vlády mala Byzancia k dispozícii len 3000 jazdcov a 20 vojnových lodí. Andronikos bol nútený si najímať žoldnierske armády, ktoré boli nespoľahlivé, odčerpávali značné finančné prostriedky zo štátnej pokladnice a nehovoriac o „sebazásobovaní“ na úkor už dosť zbedačených roľníkov. Ďalšou ranou pre byzantské štátne financie bolo splácanie starých dlhov Janovu a Benátkam. Počas Andronikovej vlády sa byzantská mena hyperpyron znehodnotila na 1/7 pôvodnej hodnoty.


V rokoch 1294 a 1302 sa Janov a Benátky dostali do vojnového konfliktu, do ktorého sa zapojila aj Byzancia. Andronikos predpokladal, že jedna z nich bude porazená a Byzancia sa zbaví aspoň jedného veriteľa. Opak bol však pravdou. Po tom, čo sa obe obchodné republiky zmierili, došlo k novým rokovaniam s a Byzancia si musela u oboch „kupovať“ mier.


Neradostná situácia bola aj na severnej hranici ríše. Hlavne zo strany Srbov a ich nového cára Miljutina. Andronikos v roku 1291 ponúkol za manželku, cárovi Miljutinovi , svoju dcéru Simonidu. Vďaka tomuto zväzku zavládol na dvadsať rokov, na severnej hranici ríše pokoj.


Najkritickejšia situácia však nastala na východnej hranici. Osmanskí Turci obsadili takmer celú Malú Áziu. V roku 1302 podnikol Andronikov syn Michal IX. vojenské ťaženie proti Osmanom, no bol porazený. V roku 1304 obsadili Osmani Efez a Smyrnu. V roku 1308 dobili Rodos, bránení rádom Johanitov.


V roku 1316 Andronikos II. vyhlásil za svojho spoluvládcu, svojho vnuka Andronika III. Andronikos III. sa však nechcel deliť o moc so svojim starým otcom a spojil sa proti nemu s jeho nepriateľmi. V roku 1321 vypukla v Byzancii občianska vojna resp. „vojna dvoch Andronikov“. Vojna trvala do roku 1328. Nedá sa povedať, že išlo o klasickú vojnu, počas siedmych rokov nedošlo k žiadnej väčšej bitke, dochádzalo len k presunom vojsk. Tým však trpelo hlavne poľnohospodárske obyvateľstvo Trákie, Macedónie a Thesálie. Do tejto vojny zasiahli aj Bulhari a Srbi. Srbský cár Štefan Uroš III. podporoval Andronika II. a bulharský cár Michal Šišman zasa Andronika III. Rozhodujúcu úlohu v tejto vojne však zohrali mestá v Macedónii a Trákií, tie podporili Andronika III. S ich podporou sa Andronikovi III. podarilo získať byzanský trón.


V roku 1328 Andronikos II. abdikoval a vstúpil do kláštora, kde 13.02.1332 zomrel.

Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
www.wikipedia.com
URL : https://www.valka.cz/Andronikos-II-t63884#252979Verze : 0