Main Menu
User Menu

Meixner von Zweienstamm, Hugo

     
Příjmení:
Surname:
Meixner von Zweienstamm
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Meixner von Zweienstamm
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.02.1858 Lobzów /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.07.1951 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ X. zboru.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Meixner-von-Zweienstamm-Hugo-t63877#494911Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Meixner von Zweienstamm
Jméno:
Given Name:
Hugo
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Meixner von Zweienstamm
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1878 poručík
01.05.1883 nadporučík
01.05.1886 kapitán
01.11.1892 major
01.05.1895 podplukovník
01.05.1898 plukovník
01.11.1904 generálmajor
01.11.1908 polní podmaršál
01.11.1913 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1908-08.02.1911 Velitel : 27. pěší divize
09.02.1911-13.10.1913 Velitel : 2. pěší divize
DD.08.1914-DD.01.1915 Velitel : 10. sbor
DD.01.1914-DD.01.1915 Velitel : 10. sbor
DD.03.1915-DD.01.1915 Velitel : 10. sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Meixner-von-Zweienstamm-Hugo-t63877#494913Verze : 0
MOD
General der Infanterie Hugo Meixner von Zweienstamm
Generál pechoty Hugo Meixner von Zweienstamm


Hugo Meixner von Zweienstamm sa narodil 1.2.1858 v Lobzów pri Krakowe v rodine dôstojníka. Spolu s ním sa narodil jeho brat – dvojča Otto. Obaja sa rozhodli pre kariéru profesionálneho dôstojníka a získali úplné vojenské vzdelanie. (Do roku 1914 obaja dosiahli v rakúsko-uhorskej armáde veľmi vysoké funkčné zaradenie, keď každý z nich velil armádnemu zboru). V novembri 1889 sa Hugo Meixner von Zweienstamm oženil a za manželku si vzal Augustu, dcéru generálmajora Johanna von Kubin. V ten istý deň si jeho brat – dvojča Otto vzal za manželku Margaretu, sestru Augusty. V decembri 1899 Hugo Meixner von Zweienstamm v hodnosti plukovníka prevzal velenie 28. pešieho pluku v Prahe. V októbri 1908 sa stal veliteľom 27. pešej divízie v Košiciach a následne bol povýšený na generálporučíka. Vo februári 1911 prevzal velenie 2. pešej divízie v Jaroslawi a v januári 1914 bol v hodnosti generála pechoty poverený velením X. armádneho zboru v Przemysli.


Po vypuknutí Prvej svetovej vojny X. armádny zbor nastupoval v zostave 1. armády na front v Haliči proti Rusku. V januári 1915 odišiel na zdravotnú dovolenku a velenie X. armádneho zboru počas jeho neprítomnosti dočasne prevzal generálporučík Josef Krautwald von Annau. Veliteľstvo zboru sa vtedy nachádzalo v Medzilaborciach na karpatskom fronte. Zo zdravotnej dovolenky sa vrátil v marci 1915, keď sa veliteľstvo zboru už nachádzalo v Humennom. Na svojom poste však ostal pôsobiť len veľmi krátky čas a pokračujúce zdravotné problémy zapríčinili v apríli 1915 jeho definitívny odchod z frontu. Velenie X. armádneho zboru odovzdal generálporučíkovi Hugo Martiny von Malastów. Generál pechoty Hugo Meixner von Zweienstamm odišiel z aktívnej služby a do konca Prvej svetovej vojny už nezastával žiadnu veliteľskú ani štábnu funkciu. Zomrel v júli 1951 a je pochovaný vo Viedni.


Zdroje:


1. K.A.Zalesskij: "Kto byl kto v Pervoj mirovoj vojne" (Kto bol kto v Prvej svetovej vojne), AST Moskva, 2003
2. https://www.geocities.com/veldes1/hmeixner.html
3. www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Meixner-von-Zweienstamm-Hugo-t63877#228016Verze : 0