Main Menu
User Menu

CZK - ST-III (cvičné vozidlo)

     
Název:
Name:
ST-III
Originální název:
Original Name:
ST-III
Kategorie:
Category:
cvičné vozidlo (cvičný stíhač tankov)
Výrobce:
Producer:
ČKD, Slaný /
Období výroby:
Production Period:
DD.11.1946-DD.01.1947
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
50
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.11.1945
Osádka:
Crew:
2+5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
13200 kg
Celková délka:
Overall Length:
4870 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
2600 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
420 mm
Pancéřování:
Armour:
čelo - 60 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (benzínový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
46 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
260 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
170 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,8 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Nástavba:
Superstructure:
-
Výzbroj:
Armament:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, rok vydania 2001, ISBN: 80-902238-9-3
Vladimír Francev -armada.vojenstvi.cz (2.časť)
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-III-cvicne-vozidlo-t63860#516340Verze : 0
MOD
ST-III (PP vz.38/46, CPV)
Už tesne po skončení 2.svetovej vojny v 10/1945 obdržala firma ČKD objednávku od nových štruktúr novovytváranej povojnovej československej armády na cvičné pancierované vozidlo, ktoré malo vychádzať zo stíhača tankov ST-I. 12.11.1945 bola prejednávaná podoba cvičného stíhača tankov. V dôvernom výnose čj. 1388 z 27.11.1945 bolo stanovené označenie tohoto cvičného stíhača tankov na ST-III. O dva dni bol s pripomienkami k ďalším úpravám predstavený prvý prototyp a bolo objednaných 100 vozidiel, neskôr znížená na 50 vozidiel.
Vzorový kus ST-III bol na milovické cvičisko dodaný 20.2.1946. Po skúškach a prezentovaných výhradách k nedostatkom stroja, ktoré mali viesť k ich odstráneniu bolo objednaných 50 ks cvičných strojov. Výroba cvičných strojov dostala prednosť pred výrobou a repasovaním ST-I (ex. Jagdpanzer 38(t)). Prvá dvojica ST-III (ev.č. 65.416 a 65.417) bola otestovaná (jazdné skúšky na 5000 km) a po revízii boli armádou v 11/1946 prevzaté. Ďalších 48 kusov vozidla ST-III bolo vyrobených a dodaných medzi 11/1946 - 1/1947. Registračné čísla zvyšných 48 kusov boli 65.420-65.467.
Kanón bol u tejto konštrukcie odstránený a otvor po ňom bol zaslepený navarenou pancierovou doskou. Na strope bojového priestoru bola namontovaná pevná krabicová štvorboká veža. V každom boku bol otvor pre lafetáciu ľahkého guľometu. V prednej a zadnej stene boli po dva pozorovacie priezory. V prednej časti stroja sedel naľavo vodič, napravo sedel inštruktor a za nimi bol priestor pre päť ďalších osôb-žiakov, ktorí sedeli na lavičkách umiestnených po bokoch korby.
Každá tanková brigáda obdržala po štyri stroje, zvyšok boli zaradené do Tankového učilišťa (11 ks) a Vojenskej akadémie (3 ks). V neskoršom období po reorganizácii, keď sa niektoré brigády zrušili, boli počty cvičných strojov v zostávajúcich brigádach navýšené. Neskôr (v roku 1949) boli stroje presunuté do nových tankosamohybných delostreleckých plukov.

351. tankosamohybný delostřelecký pluk - Jince (32 ks)
352. tankosamohybný delostřelecký pluk - Plzeň (7 ks)
Tankové učilište - Dědice u Vyškova (10 ks)

V roku 1948 bolo vozidlo preznačené na CPV vz. 38/46. Neskôr bolo jeho označenie opäť zmenené, a to na CPV (cvičné pásové vozidlo). Pri užívaní strojov sa objavili technické problémy konštrukcie, ktoré viedli k rekonštrukciám v tankovej zbrojnici Z-25 (výmena motorov s jedným karburátorom).
Postupom času dochádzalo vďaka prevádzke k značnému opotrebovaniu a postupnému vyraďovaniu. Väčšina mala byť vyradená do konca 50. rokov. Niektoré však mohli vydržať v stave niektorých jednotiek vydržať až do 60. rokov. V 4/1952 bolo vedených skladom 6 ks (3 ks) ST-III v 1. tankovej základni (Dědice u Vyškova) a 4 ks (5 ks) ST-III v 2. tankovej základni (Martin/Žilina). K 8/1958 boli v 2. tankovej základni vedené 2 ks CPV.

Poznámka
Počty uskladnených vozidiel v zátvorke sú uvádzané v zdroji: https://vojenstvi.cz/


Armádne registračné číslo
Dátum prevzatia
Jednotka
Presun do ďalšej jednotky
65.416
11/1946
Tankové učilište

65.417
11/1946
Tankové učilište

65.420
19.12.1946
Tankové učilište

65.421
19.12.1946
Tankové učilište

65.422
19.12.1946
Tankové učilište

65.423
19.12.1946
Tankové učilište

65.424
19.12.1946
Tankové učilište

65.425
19.12.1946
Tankové učilište

65.426
19.12.1946
Tankové učilište

65.427
19.12.1946
Vojenská akadémia

65.428
19.12.1946
Vojenská akadémia

65.429
19.12.1946
Vojenská akadémia

65.430
15.1.1947
1./12.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351 (1.10.1949)
65.431
15.1.1947
1./12.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351 (1.10.1949)
65.432
15.1.1947
1./12.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351 (1.10.1949)
65.433
15.1.1947
1./12.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351 (1.10.1949)
65.434
15.1.1947
2.tanková brigáda
1./12.tanková brigáda (9/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 351 (rok 1949)
65.435
15.1.1947
2.tanková brigáda
1./12.tanková brigáda (9/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.436
15.1.1947
2.tanková brigáda
1./12.tanková brigáda (9/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.437
15.1.1947
2.tanková brigáda
1./12.tanková brigáda (9/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.438
15.1.1947
3./11.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.439
15.1.1947
3./11.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.440
15.1.1947
3./11.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.441
15.1.1947
3./11.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.442
15.1.1947
11./23.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.443
15.1.1947
11./23.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.444
15.1.1947
11./23.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.445
15.1.1947
11./23.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.446
15.1.1947
12.tanková brigáda
21.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.447
15.1.1947
12.tanková brigáda
21.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.448
15.1.1947
12.tanková brigáda
23.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.449
15.1.1947
12.tanková brigáda
23.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.450
16.1.1947
13.tanková brigáda
24.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.451
16.1.1947
13.tanková brigáda
23.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.452
16.1.1947
13.tanková brigáda
23.tanková brigáda (8/1947), Tankové učilište (rok 1949)
65.453
16.1.1947
13.tanková brigáda
24.tanková brigáda (8/1947), Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (rok 1949)
65.454
16.1.1947
22.tanková brigáda
Tankové učilište (rok 1949)
65.455
16.1.1947
22.tanková brigáda
Tankové učilište (rok 1949)
65.456
16.1.1947
22.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.457
16.1.1947
22.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.458
16.1.1947
Tankové učilište

65.459
16.1.1947
Tankové učilište

65.460
24.1.1947
21.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.461
24.1.1947
21.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.462
24.1.1947
21.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.463
24.1.1947
21.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.464
24.1.1947
14./24.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.465
24.1.1947
14./24.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.466
24.1.1947
14./24.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)
65.467
24.1.1947
14./24.tanková brigáda
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352 (1.10.1949)


Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, nakladateľstvo Publishing House, Praha, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
https://vojenstvi.cz/
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev 2.časť)
Fraser Grey - Post war panzers (German weapons in Czech service), Guideline production, rok vydania 2015, ISBN: 978-1-908565-04-4

CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-III-cvicne-vozidlo-t63860#227966Verze : 10
MOD
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3

CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


CZK - ST-III (cvičné vozidlo) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-III-cvicne-vozidlo-t63860#227968Verze : 2
MOD
Cvičné pásové vozidlo ST-III bolo používané do polovice päťdesiatych rokov minulého storočia k výcviku tankových vodičov.

Holub Ota – Československé tanky a tankisté – Naše vojsko Praha, 1980

CZK - ST-III (cvičné vozidlo) - ST-III.

ST-III.
URL : https://www.valka.cz/CZK-ST-III-cvicne-vozidlo-t63860#377873Verze : 1