Main Menu
User Menu

Michal VII. Parapinakes

Michal VII. Parapinakes – byzanský cisár


Cisárom bol v rokoch 1071-1078


Michal sa narodil v roku 1050 bol synom cisára Konštantína X. a cisárovnej Eudokie Makrembolitissy. V roku 1059 ho Konštantín X. vyhlásil za svojho spolucisára. Po Konštantinovej smrti, v roku 1067, za neplnoletého syna vládla ako regentka jeho matka Eudokia. Ta sa však v roku 1068 vydala za Romana IV. a Michal sa stal jeho spolucisárom. Neprejavoval však záujem o politické a štátne záležitosti. Po nešťastnej bitke pri Mantzinkerte a zajatí Romana IV., donútili Michalov strýko Ioannes Dukas a Michal Psellos cisárovnú Eudokiu, aby vyhlásila Michala za cisára. Stalo sa tak 24. septembra 1071. No cisár Romanos, prepustený zo zajatia, sa nechcel vzdať cisárskeho trónu. Vypukla občianska vojna, v ktorej bol Romanos porazený a vzdal sa trónu.


Michal však v skutočnosti nevládol. Moc nad ríšou mali spočiatku v rukách Ioannes Dukas a Michal Psellos. Neskôr sa moci chopil eunuch Nikeforitzes. Je však nutné povedať, že ich moc bola značne obmedzená a neovládali celú ríšu. V čase Michalovej vlády vypuklo množstvo občianskych vojen, povstaní a pokusov o uzurpáciu cisárskeho trónu.


Ako prví povstali v roku 1072 Bulhari. Povstalci vyhlásili Konštantína Bodina za nového bulharského cára. Zmocnili sa niekoľkých významných miest a to Niš, Skopje a Ochridu. Porazení boli až o rok neskôr. Vzápätí však na Balkáne vypuklo ďalšie povstanie vedené Paristriom Nestorom. Toto povstanie bolo namierené proti eunuchovi Nikeforitzovi, Nestor žiadal jeho odstúpenie. Aj toto povstanie bolo, hlavne vďaka intrigám a zradám jeho prívržencov, porazené. Ďalšie povstanie vypuklo v Antiochii. Viedol ho veliteľ franských žoldnierov Roussel de Bailleul, v rokoch 1073-1074 ovládal veľké časti Galatie a Lykaonie. Toto povstanie sa Byzantíncom podarilo potlačil, len za pomoci Seldžutských Turkov. V roku 1077 vypukli ďalšie dve povstania. Jedno v západnej časti ríše vedené Nikeforom Bryenniom a na východe Nikeforom Botaneiatom, obaja v boji proti cisárovi využívali Seldžutských Turkov. Nikeforos Botaneiates sa neskôr stal cisárom.


Toto boli povstania, ktorých cieľom bolo zvrhnutie cisára Michala. Ale Byzancia sa zmietala aj vo vojnách jednotlivých magnátov (Theodoros Gabras, Filaretos Vrachamios), ktorí si vytvorili akési „vlastné štáty“ a ignorovali centrálnu cisársku moc. A aj oni v týchto svojich súkromných vojnách vo veľkej miere využívali pomoc Seldžukov.


V období Michalovej vlády sa od Byzancie odtrhlo Chorvátsko a kniežactvo Zeta. V roku 1076 dostal chorvátsky panovník Zvonomír I. od pápeža kráľovský titul. O rok na to kráľovský titul bol udelený aj Michalovi Zetskému. Byzancia stratila aj značnú časť Malej Ázie, ktorá takmer bez boja padla do rúk Seldžutským Turkom. Tých si povstalci najímali ako mestské posádky a po porážkach ich povstaní, Turci zostávali v mestách a pripájali ich ku svojej ríši. V roku 1077 na takto obsadených územiach vznikol Rumský sultanát, ako prvý v ňom vládol Sulejman I.


Práve táto takmer desaťročná nestabilita ríše a hlavne „najímanie“ si Seldžukov bolo pre Byzanciu, a nie bitka pri Mantzinkerte, zničujúce. Aj keď je nutné povedať, že táto nešťastná bitka tento vývoj odštartovala.


V roku 1077 vypuklo proti Michalovi už spomínané povstanie Nikeforom Botaneiatom. K Nikeforovi sa pridala aj cirkev a väčšina byzanskej spoločnosti, nespokojná s vládou eunucha Nikeforitza. Ten bol neskôr popravený. Michal abdikoval a utiahol sa do kláštora Studios. Neskôr sa stal efezským arcibiskupom. Zomrel v roku 1090.


Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Michal-VII-Parapinakes-t63846#227927Verze : 0