Main Menu
User Menu

Blendkörper BK 1 H

oslepovací granát

Blendkörper BK 1 H


- oslepovací granátOslepovacie prostriedky (Blendmittel) boli určené najmä na zastavenie idúceho tanku, proti ktorému potom bolo možné účinnejšie použiť iné protitankové prostriedky určené pre boj z blízka. Rovnako sa mohli použiť proti strieľňam bunkrov alebo iným uzavretým opevneniam. V nemeckej armáde sa ako prvý model používal typ Blendkörper BK 1 H, ktorý však bol po vyrobení 225.000 kusov nahradený zdokonaleným modelom Blendkörper BK 2 H.


Telo Blendkörper BK 1 H bolo zhotovené zo skla a malo hruškovitý tvar. Naplnené bolo zmesou Titantetrachloridu a Siliciumchloridu o celkovej hmotnosti 300 g, ktorá po rozbití reagovala so vzduchom vyvíjaním silného dymu. Granáty boli vzduchotesne uzavreté lepenkovým uzáverom utesneným sadrou a balené boli v samostatných lepenkových škatuliach po jednom kuse.


Spôsob bojového použitia je popísaný v príspevku o Blendkörper BK 2 H.


Granát bol vrhaný do vzdialenosti 30 m a dym vyvíjal od 10 do 20 sekúnd.TTD:


dĺžka: 150 mm
priemer: 63 mm
hmotnosť: 370 gzdroj:
Fleischer, W., Jülch, H.: Deutsche Nahkampfmittel bis 1945, Motorbuch Verlag, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-613-02587-5
www.lonesentry.com
www.lonesentry.com

URL : https://www.valka.cz/Blendkoerper-BK-1-H-t63766#227526Verze : 0
MOD