Main Menu
User Menu

CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště)

KSPL (airfield lighting system)

     
Název:
Name:
KSPL
Originální název:
Original Name:
KSPL
Kategorie:
Category:
komplet světlotechnických prostředků letiště
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrosignál Praha n.p., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nezahájena / serial production not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp ? / 1 prototype ?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.198R
Obsluha:
Crew:
13
Složení:
Composition:
2x Tatra 815 VVN 26 265 8x8.1R
1x Tatra 815 VPR8 20 235 6x6.1R
2x EC 60 kW
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uvedeno níže / see below
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#706350Verze : 0
MOD

Komplet světlotechechnických prostředků letiště - KSPL
Tento mobilní světlotechnický letišní komplet pro naše letectvo vznikl na základě vývoje v podniku Elektrosignál. Mobilní souprava KSPL měla být dokonce unifikovaným světlotechnickým prostředkem pro letiště vojsk Varšavské smlouvy.


Souprava zabezpečuje oboustranné světelné vytýčení letiště a je doplněna sestupovými návěstidly PAPI, zábleskovou řadou a světelným majákem a odpovídá normám ICAO.


Souprava je umístěna na 3 vozidlech T 815:
T-815 VVN 26 265 8×8.1R
1× T-815 VPR8 20 235 6×6.1R (s nástavbou VOSK)
2× vlečné elektrocentrály 60 kW typ ČSAD-60-3-400

Nákladní automobily jsou upraveny pro uložení a převoz 8 speciálních kontejnerů, v nichž jsou uložena světlometná návěstidla:
- přibližovací řady, prahová příčka („semafor“) a koncová příčka. (Celkem 61 + 8 ks typ 94 852 A čirá, C zelený filtr, D červený filtr.);
- všesměrová návěstidla (114 ks typ 94 851 A, B, C 100W dráhová se žlutým a bílým filtrem nebo čirá;
D 45W s modrým filtrem pro pojížděcí a spojovací dráhy, s červeným filtrem pro „stojánky“
);
- sestupová návěstidla (8 + 1 ks typ PAPI),
- záblesková návěstidla (19 + 2 ks ZN-3 typ 94 878);
- otočný kódový maják;
- cívky s kabely, náhradní díly.


1 skříňový automobil T 815–VOSK (6×6) slouží jako řídící a kontrolní centrum kompletu. Je vybaven klimatizační jednotkou MOFIL KZ-7 (výkon 7 kW), udržující automaticky teplotu a cirkulaci vzduchu, 3× „Hlasák“ pro pracoviště obsluhy.


Po obou vnitřních bocích jsou vestavěny zdroje konst. proudu ZKP-T 6,6A (8 ks) pro sériové napájení smyček s regulací intenzity světla (1, 3, 10, 30 a 100 %), dále je zde zdroj zábleskových světel ZZS-3 (typ 94 878), geodetický zaměřovací přístroj, signalizační přenosná lampa, 1 kontrolní signalizační panel a 1 signalizační ovládací panel pro stanoviště řídícího létání, sada nářadí a měřících přístrojů.


Technicko-taktická data


Vyznačení maximální délky přistávací dráhy:2 500 m
Vyznačená délka přibližovacího obrazce:1 000 m
Zabezpečení přistání letounu při dráhové dohlednosti:800 m
Osvětlení nouzového přistávacího pásma:Nouzový přistávací (travnatý) pás umožňuje přistání letounů v případech, kdy není možné využít hlavni VPD, zejména v případech nuceného přistání bez vysunutého podvozku nebo jinak poškozeného letadla. Okraje nouzového pásma jsou vyznačeny všesměrovými návěstidly s filtrem bílé barvy v rozestupech 200 m.


Osádku tvoří velitel + 12 vojáků (vč. řidičů) a k rozvinutí soupravy postačuje doba kolem 100 min. Pro obsluhu při provozu je potřeba 3členná osádka.

Velikou předností kompletu je možnost dálkového ovládání a monitorování celého zařízení, zejména kontrola stavu napájecích obvodů, hodnot napájecího proudu i izolačního odporu napájecích smyček a autom. regulace svítivosti podle měřičů dohlednosti.


Dokončení všech druhů náročných zkoušek (PZ, KZ, VZ) až koncem 80. let prakticky již neumožnilo zavedení KSPL do výzbroje. Celou tuto oblast pro vojenské letectvo výzkumně a vývojově řídil VTÚL a PVO - pplk. Ing. Zdeněk Jirásek.


Hlavním důvodem nezavedení k útvarům byly změny po r. 1989, provázené redukcí letectva a v podstatě ústup z možnosti taktického manévru leteckých útvarů při vedení činnosti ze záložních letišť, pro něž byla souprava KSPL navrhována.


Zdroj: "Příspěvek a přílohy vznikly díky ochotě Jiřího Tintěry z Difrologického klubu a továrním prospektům."
VTÚL a PVO - plk. v. v. Ing. František Tluka CSc.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#227369Verze : 6
Jedno ze dvou vozidel na podvozku T-815 VVN 8x8.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#228984Verze : 0
MOD
Celá souprava KSPL
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#291727Verze : 0
MOD
Ještě pár fotek.


Zdroj:
Tovární prospekty zaniklé firmy Elektrosignál.
Fotoarchiv VTLÚ a PVO.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Řídící pracoviště

Řídící pracoviště
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Maják

Maják
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Záblesková světla vč. cívek s kabely

Záblesková světla vč. cívek s kabely
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Prvky KSPL.

Prvky KSPL.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Semafor KSPL.

Semafor KSPL.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Zdroj konstatního proudu.

Zdroj konstatního proudu.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Zdroj zábleskových světel.

Zdroj zábleskových světel.
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Souprava KSPL během vojskových zkoušek.

Souprava KSPL během vojskových zkoušek.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#291755Verze : 0
Světelný obrazec
CZK - KSPL (komplet světlotechnických prostředků letiště) - Světelný obrazec - schéma KSPL (rozmístění svítidel vč. nouzového pásu)

Světelný obrazec - schéma KSPL (rozmístění svítidel vč. nouzového pásu)
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#291855Verze : 0
Diskuse
Jenom pro doplnění:
Pracovní název projektu byl HRONOV (Jiráskův).
Vojskové zkoušky byly prováděny na letišti Pardubice a Dlouhá Lhota, kde zejména výstavba předpolí probíhala za extrémních podmínek (čerstvá namoklá oranice).
Jedno z hlavních kriterií (výstavba do 100 min.) bylo splněno. Výstavba osvětlení "pojížděček" nebyla do této doby zahrnována.
Nevím jak dál pokračoval vývoj, ale souprava byla určena pouze pro jednosměrné vytýčení předpolí (v prvním příspěvku uvedeno oboustranné). Odpovídají tomu také i uváděné počty návěstidel, např. pro systém PAPI (čtyři na levé a pravé straně dráhy pouze z jednoho směru) a zábleskové řady (300 - 1000 m po 100 m před prahem a dvě dvojice na levé a pravé straně prahu VPD).
Napájení a řízení zábleskových návěstidel bylo oproti stacionární verzi řešeno po "sériovém" kabelu. Zdroj spouštěcích pulzů byl umístěn u prvního (nejvzdálenějšího) návěstidla. Toto řešení umožnilo použít tenčí a lehčí (méně žilové) kabely pro snadnější manipulaci. Mělo však nevýhodu v tom, že pokud došlo k závadě na návěstidle, tak se "běžící" bod zastavil na předchozím návěstidle.
URL : https://www.valka.cz/CZK-KSPL-komplet-svetlotechnickych-prostredku-letiste-t63730#354916Verze : 0