Main Menu
User Menu

SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště)

SKP-11 (movable start command post)

     
Název:
Name:
SKP-11
Originální název:
Original Name:
СКП-11
Kategorie:
Category:
mobilní velitelské stanoviště
Výrobce:
Producer:
?, ?, (?) /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. Skříňová nástavba podvozku ZiL-130
2. Zdrojový přívěs 1-P-3
(2x EC AB-4-T/230M)
Uživatelské státy:
User States:


?
Poznámka:
Note:
SKP=Стартовый командный пункт -
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 předpis RTZ I. vydání 1967 a II. vydání 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#227143Verze : 2
Startové velitelské stanoviště
SKP-11
(„Стартовый командный пункт“)


Je určeno k plnění funkcí při řízení letového provozu a bojové činnosti leteckých útvarů v polních podmínkách, může být využito i na stálých letištích.
Je umístěno v upravené karoserii typu KUNG-1M na podvozku automobilu ZIL-130 a jako zdroj el. proudu slouží dvojice elektrocentrál AB-4-T/230M převážených v jednoosém přívěsu 1-P-3.


Osádku tvoří :
1. Směna řídícího létání (ŘL) :
a) Na zvýšeném pódiu: Řídící létání, letovod, značkař,
b) „Dolní“ pracoviště: časoměřič, radiový mechanik/ spojař


2. Obsluha soupravy: Náčelník, startér/operátor, řidič/zdrojař


V soupravě jsou pro spojení s letouny rádiové stanice pro spojení v I. a II. leteckém pásmu
Původně VKV R-802, VKV/UKV R-832M, záložní R-859 a R-809M,
později změněny na:
- R-803 (R-862) (2 ks),
- R-859 (1 ks),
- R-809 M2 (1 ks),
- R-105 M (1 ks),
- přijímač R-880M (2 ks),


Postřednictvím dálkových ovladačů je možné využívat radiostanice, kterou nejsou součástí SVS SKP-11
(R-811(VKV), R-820 (KV), R-821 (VKV), R-824 (VKV) a prostřednictvím kabelového vedení ještě další letištní radiostanice.

Linkové spojení je na letištní nebo městskou automatickou ústřednu, 8 linek na vybrané objekty a letištní radiolokátory.

Z SVS lze také ovládat některé světlotechnické prostředky – např. zapínat a vypínat letišní osvětlovací soupravu, přívodné radiostanice a radiomajáky, střílet signální rakety apod.Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#227165Verze : 0
Myslím, že to je toto:SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#229077Verze : 0
Foto pro představu.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#232840Verze : 0
SKP-11 i spřívěsem na EC.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - (archiv)

(archiv)
URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#274940Verze : 0
MOD
SKP-11 v ruských službách.


Zdroj: walkarounds.airforce.ru
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#291594Verze : 0
Foto interiéru.


Zdroj: sbírka autora
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Na prvé straně soupravy radiostanic, vlevo plošina pracoviště ŘL

Na prvé straně soupravy radiostanic, vlevo plošina pracoviště ŘL
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Pult na pracovišti ŘL

Pult na pracovišti ŘL
URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#292201Verze : 0
Štartové veliteľské stanovisko SKP-11 plní pomocné funkcie pri riadení lietania spoločne so stálym veliteľským stanoviskom, v prípade poruchy stáleho veliteľského stanoviska preberá SKP hlavnú funkciu pri riadení lietania.


Zariadenie SKP je upevnené v skrini KUNG-1, ktorá je umiestnená na podvozku automobilu ZIL-130E.


Elektrocentrály sú umiestnené na 3 t jedoosovom prívese I-R-Z s plachtou.


Pracoviská SKP :


- riadiaceho lietania,
- letovoda,
- značkára,
- časomerača,
- rádiového mechanika,
- synoptika.Zariadenie SKP tvorí :


- Rádiová stanica R-862 – 2 ks,
- Rádiová stanica R-809M2 – 1 ks,
- Rádiová stanica R-105M – 1 ks,
- Rádiová stanica R-880M –2 ks,
- Anemorumbometer M-47,
- Počítadlo hodín,
- Automatický ohrievač skiel AOS-81M,
- Výmetnica signálních nábojov KSR-46 - 2 ks,
- Signálne svietidlá,


Hlavné technické údaje :


Napájanie SKP : 380 V, 50 Hz.


Rozmery v mm :


Dĺžka : 7800
Šírka : 2436
Výška : 3340 ( s vysunutou vežou 3900)


Hmotnosť kg : 9000


Doba rozvinutia : 2 hod.


Max. rýchlosť presunu :


- komunikácie 50 km/hod,
- poľné cesty 20 – 40 km/hod.


Zdroj : Let-27-19 Štartové veliteľské stanovisko SKP-11 Popis – predpis ČSĽA, Praha 1985
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Pochodová poloha SKP-11.

Pochodová poloha SKP-11.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Rozvinuté SKP-11.

Rozvinuté SKP-11.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Príves I-R-Z.

Príves I-R-Z.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Rozmiestnenie aparatúry.

Rozmiestnenie aparatúry.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Pracovisko letovoda.

Pracovisko letovoda.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Pracovisko riadiaceho lietania.

Pracovisko riadiaceho lietania.
SOV - SKP-11 (startové velitelské stanoviště) - Pracovisko rádiového mechanika.

Pracovisko rádiového mechanika.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SKP-11-startove-velitelske-stanoviste-t63672#360400Verze : 0