Main Menu
User Menu

CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště)

SVS-62 (movable start command post)

Mobilní startové VS (MSVS)


Je určeno k řízení letového provozu leteckého útvaru v letištním prostoru za všech povětrnostních podmínek na stálých i polních letištích. Je zastavěno do skříňových karoserií automobilů P V3S.


Celá souprava MSVS se skládá ze dvou vozidel:
1) Vozidlo - mobilní stanoviště řídícího létání (SVS-62) – je určeno pro startovou směnu
2) Vozidlo - mobilní stanoviště řídícího přistání – je určeno pro směnu řídícího přistání
3) 2 elektrocentrály ZB-8 / EC 7,5 kVA).


Oba vozy mohou být použity samostatně.
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - Obrázek z předpisu Let-50-71

Obrázek z předpisu Let-50-71
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - Obrázek z předpisu Let-50-71

Obrázek z předpisu Let-50-71
URL : https://www.valka.cz/CZK-SVS-62-mobilni-startove-velitelske-stanoviste-t63653#227048Verze : 0
Vozidlo řídícího létání


Obsahuje :
1)Pracoviště řídícího létání a časoměřiče,
je které umístěno na zvýšeném pódiu pod výsuvnou prosklenou kopulí, umožňující nerušený výhled v zadní části vozidla (při jízdě je otvor zakryt posuvným krytem).
- Je vybaveno panelem s dálkovým ovládačem VKV radiostanic, lze z něj provádět volbu magnetofonového záznamu jedné ze tři rdst a lze elektricky odpálit osm signálních světlic.
(Pro radiové spojení s letouny sloužily pův.rdst R-800, později R-801. Ty byly def. nahrazeny typem RTL-11.)
- Dále je vybaveno výškovou stupnicí pro přehled obsazených výšek, panel s výškoměrem (k určení atmosférického tlaku), stopkami, indikátorem vysunutí podvozku, ovládání výrtražných světel v prostoru létání, kontrolní žárovku k indikaci chodu přívodné radiostanice, panelem zapínání signálních světlometů zákazu a povolení přistání (tzv. "semaforu" zelená / červená) na vlastním vozidle a svítidel "vstupní brány" osvětlovacího systému VPD.
Na pracovišti je panel - 5 ti místný přepojovač soupravy PSB-60 "Blesk", vč. Hlasitého konce "HLAS".
Tento přepojovač pro přímé spojení 5 linek je v náčrtu ozn. poz.9 a je jich ve vozidle 5
Pro potřebu okamžité znalosti povětrnostní situace je pracoviště vybaveno indikačním přístrojem povětrnostní situace M-49 (indikuje směr a rychlost větru, teplotu a vlhkost vzduchu).


2) Pracoviště dozorčího letovoda
je umístěno v úrovni vlastní podlahy vozidla. Je vybaveno indikátorem přehledového radiolokátoru RL-2A (ze souprav RPL-2A) paralelně s MSŘP), indikátorem VKV radiového zaměřovače ARP-6, ovládacím panelem jedné VKV rdst (RTL-11), registračními hodinami pro registraci letadel na okruhu letiště, stopkami, 5 ti místný přepojovač soupravy PSB-60 "Blesk" pro přímé spojení s řídícím létání a řídícím přistání a prostřednictvím přepojovače TÚ-11 s dalšími účastniky letištní sítě (vč. Hlasitého konce "HLAS").


3) Pracoviště kresliče
je vybaveno prosvětleným planšetem k zaznamenání vzdušné situace (je umístěn tak, že aby na něj viděl letovod i řídící létání) a dva 5 ti místné přepojovače soupravy PSB-60 "Blesk", pro přímé spojení s radiolokátory RL-2A a RP-2A.


4)Pracoviště dozorčího RTZ a spojení
je vybaveno kontrolním přijímačem pro akusticko-optickou kontrolu přívodných radiostanic a telefonním přístrojem TP-25 prostřednictvím ptřepojovače TU 11 s libovolným účastníkem letištní sítě.


5)Pracoviště dozorčího meteorologa
bylo vybaveno teletenní sadou (5 ti místný přepojovač) s přímou linkou na meteorologickou stanici.


6) Na pracovišti radisty
ve vozidle řídícího létání je ještě KV rdst R-806 (RSB-5) s dvěma KV bloky pro rádiová spojení v sítích pluku a jedním SV blokem, který se mohl využít při závadě na přívodné radiostanici jako nouzový radiový maják v pásmu 300-500 kHz (k přivedení letounu do letištního prostoru a dosahu RPL-2A). Dále je pracoviště vybaveno radiovým přijímačem US-9, telefonním přepojovačem TÚ-11 s přídavkem pro automatickou linku a dále 2 dokumentační magnetofony.***
Ve vozidle mobilniho stanoviště řídícího přistání jsou výnosné indikátory radiolokátoru RPL-2A a zaměřovače ARP-6 a radiostanice VKV.


Vzdálenost od antenních jednotek radiolokátorů je možná do 3 km, od ARP-6 2km - tomu odpovídá délka kabelů v MSVS).


Vozidla jsou vybavena protichemickou filtrační jednotkou FJ-50.


Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - Obrázek z předpisu Let-50-71 (r.1967)

Obrázek z předpisu Let-50-71 (r.1967)
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-SVS-62-mobilni-startove-velitelske-stanoviste-t63653#227049Verze : 0
Několik fotografií mobilního SVS-62 - vozidla řídícího létání
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - Foto z vlastní sbírky

Foto z vlastní sbírky
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - Foto z vlastní sbírky

Foto z vlastní sbírky
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - (Foto poskytl Jaroslav Matoulek)

(Foto poskytl Jaroslav Matoulek)
CZK - SVS-62 (mobilní startové velitelské stanoviště) - (Foto z vlastní sbírky

(Foto z vlastní sbírky
URL : https://www.valka.cz/CZK-SVS-62-mobilni-startove-velitelske-stanoviste-t63653#336008Verze : 0