Main Menu
User Menu

CZK - MOBILET-D (mobilní VS letecké divize)

MOBILET-D (Mobile Command post of Air Division)

     
Název:
Name:
MOBILET-D
Originální název:
Original Name:
Mobilní VS letecké divize MOBILET-D
Kategorie:
Category:
Mobilní prostředky velení
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
A. 5 ks skříňových automobilů Praga V3S,
(ozn. A 1, A 2, A 3, B 1, B 2)
B. 5 ks skříňových přívěsů A 3S
(ozn. B 3, B 4, B5, B 6, B 7)
C. 2 ks elektrocentrály EC 30 kVA (T 603)


Uživatelské státy:
User States:

?
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání II. z roku 1982


URL : https://www.valka.cz/CZK-MOBILET-D-mobilni-VS-letecke-divize-t63650#227040Verze : 0
Mobilní VS letecké divize "MOBILET-D"


Určení: Mobilní VS letecké divize je určeno pro řízení bojové činnosti leteckého svazku v polních podmínkách.
Umožňuje nepřetržité velení a řízení bojové činnosti podřízených leteckých jednotek, součinnost s útvary jiných druhů letectva, spojení s nadřízeným stupněm, vyhodnocování zpráv a příprava podkladů pro rozhodnutí velitele, shromažďování a vyhodnocování údajů, přehled o vzdušné, povětrnostní, radiační, radiolokační i pozemní situaci v prostoru činnosti, přehled o rozmístění, stupni a pohotovosti jednotek, trvalé spojení a velení zabezpečujícím jednotkám a vlastní řízení velitelského stanoviště.


Radiové spojení je prostřednictvím:
radiostanic:
- 2 rdst RTL-11,
- 3 rdst R-109,
- 2 rdst RDM-61M,
přijímačů:
- R-871,
- R-870M,
- R-4
ze soupravy VS a prostřednictvím dálkových ovladačů radiostanic R-824M, R-831M, R-118M a R-140, které nejsou součástí soupravy.


Linkové spojení vnitřní a vnější s možností přivedení až 30 linek pracovištěm PSB-60, telefonní ústřednou a přístroji TP-25.


Na mobilním VS je 36 osob a pro obsluhu 7 (technik, telefonní mechanik, 5 řidičů/ zdrojařů)


Složení:
5 skříňových automobilů Praga V3S se speciální zástavbou, (ozn. A 1, A 2, A 3, B 1, B 2)

5 skříňových přívěsů A 3S se speciální zástavbou(ozn. B 7, B 6, B5, B 4, B3)
a
2 elektrocentrály EC 30 kVA (T 603)


Určení vozidel a obsazení:
1. Vozidlo A 1: Skupina bojového velení
(Náč. štábu, velitel, náčelník VS, st. letovod, 2 značkaři/planšetisti
– planšety: VVS (vlastní vzdušná situace), TBC (tabule bojové činnosti), TBS (tabule bojové situace)
Přívěs B 7: Pracovna velitele pluku :


2. Vozidlo A 2: Pracoviště směrových důstojníků
( 6 směrových důstojníků, 2 značkaři)
Přívěs B 6: Pracovna náčelníka štábu


3. Vozidlo A 3: Technický sál
(dozorčí spojení, 1 mechanik; stojany rdst, magnetofony, PSB-60,… )
Přívěs B 5: Pracoviště ZV
(pův. náčelník politického odd.)


4. Vozidlo B 1: Skupina informační
Přívěs B 4: Skupina informační


5. Vozidlo B 2: Skupina plánovací
Přívěs B 5: Skupina plánovací


- 2 elektrocentrály EC 30 kVA


K rozvinutí je stanoven limit 90 minut.Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOBILET-D-mobilni-VS-letecke-divize-t63650#227047Verze : 0
Mobilní VS letecké divize "MOBILET-D"
CZK - MOBILET-D (mobilní VS letecké divize) - Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání II. z roku 1982

Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání II. z roku 1982
CZK - MOBILET-D (mobilní VS letecké divize) - Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání II. z roku 1982

Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOBILET-D-mobilni-VS-letecke-divize-t63650#430221Verze : 0